ASA cursusdag 3: Precisie in gewasbescherming | Syngenta Nederland

You are here

ASA cursusdag 3: Precisie in gewasbescherming

Gewasbescherming
14.01.2019
gewasbescherming

Hoe krijg je de goede applicatie op het juiste tijdstip op de juiste locatie? Dit is precisielandbouw. Het krijgen van inzage in de bestaande technieken en hoe deze kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staan centraal in de derde bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Academy (ASA), een initiatief van Boerenbusiness, Syngenta en Bayer Crop Science. 

Via een presentatie over de aardappelteelt werd besproken hoe diverse technieken worden toegepast op het bedrijf van Jacob van den Borne in Reusel. Van de teelt tot de bewaring probeert hij door toepassing van sensoren zijn arbeid, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen efficiënter te benutten.

Technieken 

Volgens Van den Borne zit de precisie hem niet in het recht rijden op 2 centimeter nauwkeurig. Dit is enkel een techniek die kan helpen om de precisielandbouw te realiseren; vooral de inzage op gewasniveau is van belang. Bij afwijkingen in het veld, al dan te zien met eigen oog of met bijvoorbeeld hittecamera’s (om waterstress te detecteren), kan mogelijk via bodemscans en gewasscans worden achterhaald wat de oorzaak hiervan is. Vervolgens kan erop gestuurd worden, maar dat blijft mensenwerk.

Wat betreft gewasbescherming, werkt Van den Borne vooral met variabele spuitsystemen die voorzien zijn van 2 tanken, dubbele leidingen en van dophouders. Hierdoor kan hij bij een reguliere bespuiting een extra plaatsspecifieke bespuiting uitvoeren in 1 werkgang. "Je spuit alleen daar waar nodig", stelt Van den Borne. "Met 1 extra tank kan op de betreffende plek wel 1 volle dosering gespoten worden."

"Met 1 extra tank kan wel 1 volle dosering gespoten worden", aldus Van den Borne.

2%288%29.png

"Met 1 extra tank kan wel 1 volle dosering gespoten worden", aldus Van den Borne"

In de praktijk wordt bij geringe aantasting van onkruiden of insecten nog weleens een lage dosering toegevoegd. Op de plekken waar het nodig is, wordt dan een te lage dosering gespoten. Verder krijgt het overgrote deel een bespuiting, terwijl dit niet nodig is. "Mogelijk werk je hiermee resistentie in de hand."

Maatregelen

Tijdens de rondleiding op het bedrijf van Van den Borne wordt eveneens uitleg gegeven over praktische zaken omtrent de gewasbescherming. Een ingerichte werkbank met handschoenen, schorten en een masker op perslucht dragen bij aan de veiligheid. De voorbereidingen zorgen ervoor dat je het ook daadwerkelijk gebruikt. De restvloeistoffen en het lekwater worden opgevangen in een put. Deze put wordt leeggepompt in een phytobac, waarin de middelen worden afgebroken.

Een stukje precisie omtrent gewasbescherming zit ook in het gebruik van verschillende soorten water voor het spuiten. Door het gebruik van bijvoorbeeld bronwater in combinatie met opgevangen regenwater, wordt de juiste PH gerealiseerd voor een bespuiting op aardappelloof. "Bij de toepassing van herbiciden gebruiken we enkel bronwater, omdat het beter werkt bij een lagere PH." Ook de oplosbaarheid heeft zijn aandacht; er wordt middels polarisatie van water via een magneet getracht om dit aspect te verbeteren.

Een ingerichte werkbank met handschoenen, schorten en een masker op perslucht dragen bij aan de veiligheid.

Al met al bracht de bijeenkomst veel nieuwe inzichten en technieken. De deelnemers konden reflecteren welke toepassingen op termijn kunnen worden toegepast op hun eigen bedrijf. Het advies van Van den Borne is om te starten met bodemscans. Op basis van deze scans kunnen er zones gemaakt worden binnen 1 perceel. Deze kaarten kunnen in gps-systemen geladen worden, waardoor zij tijdens de werkzaamheden zelf kunnen beoordelen wat de verschillen tussen de zones zijn.

45%282%29.png

Een ingerichte werkbank met handschoenen, schorten en een masker op perslucht dragen bij aan de veiligheid.

Vervolgbijeenkomst

De volgende bijeenkomst zal gaan over het werkingsmechanisme van de gewasbeschermingsmiddelen. De toepassing van precisietechniek bij gewasbescherming zal hierbij met name aan bod komen.

Wil je het gehele programma bekijken? Kijk dan op: www.gezondtelen.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de ASA? Schrijf je dan hier in voor de ASA-nieuwsbrief.