Apron XL (W5) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Apron XL (W5)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12280 N
Formulering: 
ES (Emulsie voor zaadbehandeling)

Amsoi (Brassica juncea)

Bloemisterijgewassen

Bloemkool-achtigen

Bloemkoolachtigen

Boon met peul

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Chinese kool

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Choi Sum (Brassica chinensis var. parachinensis)

Choisum (Brassica chinensis var. parachinensis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, EUH208, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P337 + P313, P305 + P351 + P338, P280, P301 + P312, SP 1, P102