Vibrance SB - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Vibrance SB, Fungicide

Vibrance SB

Laatste update:
29.12.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15544 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)

Bieten

Suikerbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Voederbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H411, EUH208, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P501, P391, P280