Appel | Syngenta Nederland

You are here

Bescherm uw appelen optimaal

Syngenta biedt een breed assortiment aan gewasbeschermingsmiddelen waardoor de opbrengst en kwaliteit voor uw fruitteelt gewaarborgd is.

Gewasbescherming


Appelteelt

Syngenta staat bekend om haar expertise en ervaring in de fruitteelten. Met effectieve- en veilige producten kan steevast een hoge opbrengst worden gerealiseerd.
Met een breed pakket effectieve middelen is Syngenta actief in de teelt van hardfruit. Daarbij worden oplossingen geboden om een goede kwaliteit fruit af te leveren met de juiste condities.

De Nederlandse fruitproductie is vooral gekenmerkt door zijn vooruitstrevende teelttechnieken en zijn hoge kwaliteitsnormen.
De fruitteelt is sterk vertegenwoordigt in de Betuwe, het Utrechtse en Zeeland maar verspreid vinden we ook concentraties fruit in Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Noord-Holland met vooral peren en de Flevopolders. Het grootste gedeelte van de fruitteelt vindt plaats in de openlucht. De sterk specialistische teelten van bramen, frambozen en bessen worden onder bescherming geteeld (onder glas of onder platsic tunnels). Deze teelten beslaan enkele honderden hectares.

Het spectrum aan verschillende ziekten is constant in beweging. Vooral bij bewaarziekten zien we nieuwe soorten schimmels verschijnen. Was het voorheen vooral Botrytis en Neofabraea (Gloeosporium), de laatste jaren zien we daarnaast ook Lenticelspot (Fibulorhizoctonia) bij appels en klokhuisrot veroorzaakt door Fusarium opkomen.

Behalve tegen de meest algemeen voorkomende schimmelziekten werkt ons middelenpakket ook sterk tegen deze nieuwe opkomende schimmelziekten.