Advies tegen schimmels in appelen | Syngenta Nederland

You are here

 

Advies tegen schimmels in appelen

Schurft

Schurft (Venturia spp.) vormt in de appelteelt een probleem gedurende het gehele teeltseizoen. De schimmel kan de opbrengst en kwaliteit van de appel aanzienlijk beïnvloeden. Schurft overleeft op afgevallen bladeren. De ascosporen verspreiden zich zodra de temperatuur in het voorjaar stijgt. Aangetaste bladeren vertonen olijfgroene vlekken, die snel groter en bruin-zwart worden en de bladeren tenslotte doen afsterven. Vruchtaantasting is herkenbaar aan kleine olijfgroene tot grijze aangetaste plaatsen, waarvan het centrum ingedroogd is en eventueel littekens vertoont.

Meeldauw

Echte meeldauw (Podosphaera leucotricha) in appel is te herkennen aan de witte pluimen of de witte waas over de bladeren (in peer is probleem veel kleiner). Op de vruchten is het kenmerkend door de netvormige structuur over de vrucht die tevens zorgt voor verruwing.
Echte meeldauw is primair aanwezig in blad- en bloemknoppen op appel en overwintert als mycelium. Sporen kunnen zich gemakkelijk verspreiden met de wind. Deze verspreiding kan plaatsvinden vanaf mei. Door middel van hoge relatieve luchtvochtigheid en warm weer breidt echte meeldauw zich snel en gemakkelijk uit.

Verbetering van schilkwaliteit in appel

De kwaliteit en kwantiteit van de oogst wordt voor een belangrijk deel bepaald tijdens de bloeiperiode. Door het toepassen van onderstaande product(en) kan men een goede appeloogst zeker stellen. Dit kan echter per ras verschillen, doordat het ene ras een van nature betere zetting heeft dan het andere. Dit product is een gibberellinezuur die voor een betere vruchtzetting zorgt. Daarnaast verbetert dit product de kwaliteit van appel door vermindering van vruchtschilverruwing.