Daiko

Daiko: het nieuwe najaarsherbicide in wintertarwe

Daiko is een nieuw najaarsherbicide voor de wintertarwe, gebaseerd op twee werkzame stoffen: prosulfocarb en clodinafop. De beide werkzame stoffen vullen elkaar uitstekend aan om tot een goede en brede onkruidbestrijding te komen. Daiko is zeer veilig voor het gewas en werkt ook daar waar resistenties zijn ontstaan van duist tegen herbiciden.

Twee werkzame stoffen - spectrum

Prosulfocarb: bodemherbicide met contactwerking op kiemende onkruiden. Onkruidspectrum is breed met werking op grassen (o.a. wilde haver, duist, straatgras en Italiaans raaigras) én breedbladige onkruiden (o.a. ereprijs, muur, kleefkruid en p. dovenetel). Clodinafop: contactmiddel met werking op o.a. duist en wilde haver. Ook resistente duist wordt in een jong stadium bestreden. Voor optimaal gebruik van de contactwerking altijd aan Daiko een versterkende koolzaadolie zoals Actrirob B of Robbester toevoegen.

duist in wintertarwe

Combineren bij duistproblemen

In Nederland komen in sommige gebieden, grote duistproblemen voor. Bijvoorbeeld op zware gronden en/of percelen waar duist resistenties heeft ontwikkeld. Voor een optimaal resultaat en om de onkruiddruk in het voorjaar tot een minimum te beperken (dus om de resistentiedruk op voorjaarsmiddelen te minimaliseren) kan Daiko uitstekend worden gecombineerd met andere bodemherbiciden, bijvoorbeeld met Herold. Op probleempercelen geeft deze combinatie de best mogelijke duistbestrijding.

Daiko en herbicide-resistenties

Het resistent worden van duist tegen herbiciden is een toenemend probleem. Als algemeen advies om de selectiedruk te verlagen en zo problemen te voorkomen gelden onderstaande richtlijnen. Het inzetten van Daiko in het najaar past hierbij uitstekend.
- Gebruik altijd najaarsherbiciden
- Maak gebruik van producten met verschillende actieve stoffen
- Gebruik sulfonylurea middelen maar één maal, namelijk in het voorjaar.
 

Advies vroege na-opkomst onkruidbestrijding in wintertarwe

Normale onkruidsituaties, met geringe duistproblemen:
Daiko 3 l/ha + 1 l/ha Actirob B of Robbester

Lichtere gronden met matige duistproblemen:
Daiko 2-3 l/ha + Herold 0,45-0,6 l/ha + 1 l/ha Actirob B of Robbester

Zware gronden en/of percelen met extreme duistproblemen
Daiko 3 l/ha + Herold 0,6 l/ha + 1 l/ha Actirob B of Robbester

*Herold is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep - Actirob B en Robbester zijn geregistreerde handelsmerken van Oleon SAS

Maatregelen om drift naar aangrenzende percelen en op niet-doelwitgewassen te voorkomen of te minimaliseren:

  • Bij toepassing in de herfst: indien binnen een afstand van 500m van het te bespuiten perceel, fruit, kruiden of groenten worden geteeld waarin de actieve stof prosulfocarb niet is toegelaten, geen prosulfocarb toepassen tot na de oogst van deze gewassen. Dit is om ongewenste residuen via eventuele spuitnevel op deze gewassen te voorkomen.
  • Spuit niet bij veel wind (aanbevolen windsnelheid tussen 1 en 5 meter per seconde)
  • Gebruik 200 – 400 liter water per hectare
  • Gebruik 90% driftreducerende doppen en pas de spuitdruk aan volgens informatie aangegeven door de fabrikant van de spuitdoppen
  • Pas uw rijsnelheid (max. 7-8 km/u) aan
  • Spuitboomhoogte van 50 cm boven de rug hanteren (doppen 110 en op 50 cm afstand).