Ziekten en plaag zoeken | Syngenta Nederland

You are here

Ziekten en plaag zoeken

Ziekten en plaag zoeken

Aardappeltopluis

Aardappeltopluis

Deze luis komt vooral voor op bloemen en stengeltoppen. De primaire waardplanten zijn de niet-houtige gewassen.

Amerikaanse rozenluis

Amerikaanse rozenluis

Wijdverspreide kleine tot middelgrote soort (1,4-2,5 mm) van nearctische oorsprong die algemeen voorkomt in Mexi

Appelbloedluis

Appelbloedluis

Algemeen voorkomend en wijdverspreid, overal waar appelbomen groeien.

Appelgrasluis

Appelgrasluis

Wijdverspreide middelgrote soort (in het voorjaar 2,1-3,0 mm) die in Europa en Noord-Amerika algemeen vo

Black citrus aphid

Black citrus aphid

Wijdverspreide, vrij kleine tot middelgrote soort (1,3-2,3 mm) die afkomstig is uit Oost-Azië en algemeen voorko

Braam-Graanluis

Braam-Graanluis

Wijdverspreide middelgrote soort (op grassen 1,4-3,3 mm) die algemeen voorkomt in Europa, het Middellandse-Zeege

Collembole

Springstaarten (Collembole)

Gele rozenluis

Gele rozenluis

Algemeen voorkomende en wijdverspreide kleine tot middelgrote soort (1,2-2,7 mm) die waarschijnlijk afkomstig is

Gevlekte bladluis

Gevlekte bladluis

Algemeen voorkomende en wijdverspreide middelgrote soort (1,2-2,6 mm) die waarschijnlijk van oost-palaearctische

Pages