Ziekten en plaag zoeken | Syngenta Nederland

You are here

Ziekten en plaag zoeken

Ziekten en plaag zoeken

Blaartrekkende boterbloem

Blaartrekkende boterbloem

Komt vooral voor op modderige slibgrond. waar het water zich heeft teruggetrokken.

Black citrus aphid

Black citrus aphid

Wijdverspreide, vrij kleine tot middelgrote soort (1,3-2,3 mm) die afkomstig is uit Oost-Azië en algemeen voorko

Botrytis

Botrytis

Diverse gewassen, zoals roos en chrysant, maar ook aardbei en sla kunnen erg gevoelig zijn voor grauwe schimmel

Braam-Graanluis

Braam-Graanluis

Wijdverspreide middelgrote soort (op grassen 1,4-3,3 mm) die algemeen voorkomt in Europa, het Middellandse-Zeege

Collembole

Springstaarten (Collembole)

Corn leaf aphid

Corn leaf aphid

Middelgrote soort (1,3-2,9 mm) die algemeen voorkomt, over de gehele wereld is verspreid en waarschijnlijk uit A

Pages