Aardappelcystenaaltjes in pootaardappel| Syngenta Nederland

You are here

Aardappelcystenaaltjes in pootaardappel

Aardappelcysten aaltjes in pootaardappelen vormen een steeds groter probleem. Globodera rostochiensis en Globodera pallida zijn namelijk quarantaine organismen en daardoor is op besmetverklaarde percelen de teelt van pootgoed verboden.
 
De teelt van pootaardappelen vindt meestal plaats in een gewasrotatie van 1 op 3 waardoor populaties erg laag blijven, maar één cyste in een grondmonster is al voldoende om een besmetverklaring te krijgen.
Een behandeling met Nemathorin 10G, in een dosering van 15 kg volvelds toegepast voor het poten, kan de vermeerdering van de populatie met ruim 70% reduceren. Het gebruik van Nemathorin10G  leidt tevens tot een sterke afname van cystevorming; een effect wat met name optreedt bij lage populaties.

 

Met de toepassing van Nemathorin 10G wordt de kans op een besmetverklaring dus aanmerkelijk verkleind. Nemathorin 10G ter behandeling van Cystenaaltjes Globodere reostochiensis en Globodera pallida.

Hoe in de praktijk?

Volvelds inwerken voor het poten

• Bij de grondbewerking, volvelds toegepast: 15-30 kg Nemathorin per hectare

Waarom Nemathorin?

• Bestrijdt actief aaltjes op alle grondsoorten (Toelating tegen G. rostochiensis, G. pallida, M. chitwoodi).

• Werkt superieur op veen-, klei- en zandgronden.

• Beperkt de aaltjesvermeerdering.

• Werkt op gronden met een pH tussen 5,0-8,5.

• Pas middel toe met bestaande apparatuur (15-30 kg/ha volvelds en 7,5 kg/ha in de rij).

Houd voor aardappen altijd een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding.