Aardappelen: Advies op Maat | Syngenta Nederland

You are here

Schade ritnaalden aan aardappel

Ritnaalden veroorzaken veel schade

Ritnaalden veroorzaken vraatschade aan de wortels en het plantmateriaal. Ze maken ze gaatjes in de aardappelknollen. Aardappeltelers hebben enerzijds te maken met het wegvallen van een aantal chemische middelen. Hierdoor groeien de problemen door bodeminsecten.

Aardappelen: Ons advies tegen ritnaalden

Er zijn in Nederland nu twee mogelijkheden om ritnaalden aan te pakken:

1. Nemathorin 7,5 kg in de rij of 20 kg volvelds

 • Vertrouwde oplossing voor alle aardappelen
 • Werkt breed tegen aaltjes, ritnaalden en nevenwerking op bladluizen
   

2. Force Evo 16 kg/h in de rij

 • granulaat toegepast tijdens het poten van vroeg te oogsten aardappelen
 •  met een kortere wachttijd van 120 dagen
 • voor extra bescherming op probleempercelen.

Beide opties zijn granulaten en vragen om een optimale verdeling van het granulaat door de aardapperug heen.

De granulaatstrooier moet correct afgesteld zijn. Het gebruiken van een verdeelelement bevordert een egale verdeling in de rij en aardappelrug.
Lees de informatie "behandeling tijdens het poten" goed door.

Keuze voor Force Evo of Nemathorin?

Welke keuze maakt u voor de bestrijding van ritnaalden in aardappelen: Nemathorin of Force Evo? Gezien de brede werking op aaltjes en luis en de duurwerking is Nemathorin de voor de hand liggende keuze tegen ritnaalden in aardappelen. Alleen bij een korte teelt, dus als het gaat om vroege aardappelen of eventueel pootgoed waaruit de bovenmaat als consumptie wordt afgezet, is Force Evo het aangewezen middel, omdat bij Nemathorin een wachttijd van 120 dagen tussen poten en loofdoding moet worden aangehouden.

Force Evo of Nemathorin gebruiken

Pas Force Evo veilig toe

veilig omgaan met Force

Tips voor het omgaan met microgranulaten

 1. Draag beschermende kleding
 2. Let op de windrichting
 3. Zorg voor schone handen
 4. Maak de granulaatstrooier leeg en onderhoud materieel
 5. Draag zorg voor het milieu