Aardvlooien| Syngenta Nederland

You are here

Aardvlooien

Aphtona euphorbia en Longitarsus parvulvus

Kenmerken

Het volwassen insect is een klein kevertje van 1,5 tot 2 mm groot. De kleur is glanzend, zwart, soms met een lichte groene of blauwe schijn.

Levenscyclus

De eerste jonge kevers verschijnen bij het opkomen van het gewas of een weinig later. In mei worden de eitjes afgelegd in de bodem, waarna de volwassen kevers sterven. De larven ontluiken na 2 tot 3 weken en dringen de wortels van het vlas binnen. Na een verblijf van 1 maand spinnen ze een cocon en na iets meer dan een week komen de nieuwe kevers te voorschijn. Deze voeden zich nog enige tijd voordat ze beginnen aan de overwintering onder struiken, dode bladeren…(vanaf de maand oktober). Ze verplaatsen zich al lopend of springend, waarbij ze afstanden tot 20 cm kunnen overbruggen. Bij regenweer verschuilen ze zich onder kleine aardkluiten.

Schade

De wintervolwassenen vallen het gewas aan bij het begin van de kieming door langs spleten de bodem binnen te dringen. De beten aan de wortels leiden al vlug tot de dood van de kiemplantjes. Deze aantasting is zeer ernstig. Zelfs bij geringe aantasting kunnen de gevolgen voor de plantdichtheid en de opbrengst aanzienlijk zijn. De aantasting kan ook plaatsvinden na de opkomst. Droog weer verhoogt de infectiedruk.