Actie: Hyvido hybride wintergerst | Syngenta Nederland

You are here

Actie: Hyvido hybride wintergerst

Actie: profiteer nog van insecticide behandelde wintergerst voor een extra voordelige prijs

 

Nog meer winst in 2018 met uw Hyvido hybride wintergerst!

Na half december kunt u als teler geen insecticide behandeld zaad meer kopen. Indien u het voor deze tijd bestelt* en in de schuur heeft, mag u het nog wel uitzaaien tot half december.

Insecticide behandeld zaad biedt u de beste verzekering voor top-opbrengsten. Daarom heeft Syngenta, samen met onze distributeurs, een speciale actie. Hierdoor kunt u voor uitzaai 2018* toch nog genieten van de voordelen van Hybride gerst én met insecticide behandeld zaad. 

En dit tegen een verlaagde prijs! Bij bestelling en levering vóór half december 2018 krijgt u HYVIDO zaden, met volledige zaadbehandeling tegen schimmelziekten én insecten voor de standaardprijs.

De actie geldt voor de volgende rassen zolang de voorraad strekt: (zie hieronder de rasseninformatie)

  • SY MERCURIOO
  • SY JETTOO

De voordelen van Hyvido:

  • Hoogste opbrengstpotentieel: jaar na jaar, ongeacht de weersomstandigheden
  • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid
  • Meer stabiliteit: hybriden reageren beter op bodemheterogeniteit en stress
  • Betere beworteling voor efficiëntere benutting van water & nutriënten en bodemstructuur
  • Vroegere oogst voor een betere werkverdeling tijdens oogstperiode

Meer info en bestellingen: contacteer uw handelaar

Hyvido teeltgebieden 2018

Beperkingen Hyvido hybride gerst teeltgebieden

In Nederland telen we de ouderlijnen voor Hyvido die de basis vormen voor de productie van hybride zaaizaad.

Deze teeltgebieden zijn in bijgaand kaartje specifiek aangeduid en concentreren zich met name in centraal en Noordoost-Nederland, buiten de traditionele wintergerstgebieden. In deze gebieden willen wij geen uitzaai van Hybride gerst laten plaatsvinden om vermenging te voorkomen. Indien u toch in deze gebieden wilt telen, neemt u dan graag eerst contact op met uw handelaar.