Affirm, het voorkomen van resistentie | Syngenta Nederland

You are here

Voorkomen van resistentie met Affirm

Het belang van Affirm in het voorkomen van resistentie

Het risico op resistentie voor gewasbeschermingsproducten ligt altijd op de loer. In het huidige tijdperk waarbij we steeds minder middelen tot onze beschikking hebben kan het verlies van middelen door resistentie grote gevolgen hebben voor uw teelt. Resistentie ontstaat bij het vaak toepassen van middelen uit dezelfde chemische groep/familie. Het is dus van cruciaal belang om middelen van verschillende chemische groepen af te wisselen in de bestrijding van rupsen. In de bestrijding van rupsen is Affirm® o.b.v. avermectine een uniek middel. Affirm kent geen kruisresistentie met andere rupsenmiddelen. Afwisselen met Affirm zorgt dus voor het behoud voor een breed insecticidepakket. Dit pakket is in de huidige tijd onmisbaar.