Beslisboom: schematisch advies onkruidbestrijding in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Beslisboom: schematisch advies onkruidbestrijding in maïs

Folder Ervaringen 2019 en advies 2020 en advies-beslisboom

Het seizoen 2019 was het eerste jaar van een verplicht vanggewas bij maïs op zand- en lössgronden.
Gebaseerd op de ervaringen uit 2019 geven we u onderstaand adviezen rondom onderzaai, situaties en middelen voor 2020. Wilt u tot de beste resultaten komen, dan is één advies voor alle percelen niet meer van deze tijd. Veel meer dan in het verleden zal per situatie gehandeld moeten worden. Op de beslisboom die u midden in deze folder ziet, staan de adviezen per situatie schematisch weergegeven, rekening houdend met vanggewassen, grondsoorten en vruchtopvolging. U kunt deze folder met beslisboom onderaan de pagina ook downloaden, zodat u deze  desgewenst (op ware grootte) uit kunt printen.