Beslisboom: schematisch advies onkruidbestrijding in maïs | Syngenta Nederland

You are here

Beslisboom: schematisch advies onkruidbestrijding in maïs

Hieronder vindt u een actueel en schematisch advies voor de onkruidbestrijding in maïs voor alle situaties, rekening houdend met vanggewassen, grondsoorten en vruchtopvolging. U kunt deze beslisboom onderaan de pagina ook downloaden, zodat u deze  desgewenst (op ware grootte) uit kunt printen. 

onkruidbestrijding mais bij inzaaien gras als vanggewas