Blaartrekkende boterbloem

Kenmerken

Blaartrekkende boterbloem

Komt vooral voor op modderige slibgrond. waar het water zich heeft teruggetrokken. Kan het hele jaar door kiemen en groeien. De plant is bleekgroen. kaal en voelt wat vlezig aan. De stengels zijn hol.

Kiemblad

Het kiemblad is breder dan lang. De kiemplanten kunnen heel variabel zijn.

Loofblad

De blaadjes zijn meestal in drieën gedeeld.