Black citrus aphid

Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe, 1841)

Black citrus aphid

Wijdverspreide, vrij kleine tot middelgrote soort (1,3-2,3 mm) die afkomstig is uit Oost-Azië en algemeen voorkomt in warme gematigde, subtropische en tropische regio's.

Kenmerken

Het voorhoofd wordt gekenmerkt door voorhoofdsknobbels en een vrij lage middenknobbel. De ovale ongevleugelde levendbarende vrouwtjes hebben antennen die uit zes leden bestaan en iets korter zijn dan het lichaam. Het laatste antennelid is circa 1,3 maal zo lang als de sifonen. De sifonen zijn wigvormig, tot 1/7 maal de lichaamslengte en tot 1,5 maal de lengte van de cauda. De cauda is stomp en vingervormig, iets ingesnoerd en bezet met 10-28 haartjes. De kleur is roodachtig bruin of zwart. De antennen zijn zwart en wit gestreept. De cauda en sifonen zijn zwart. Ongevleugeld vrouwtjes zijn niet gepigmenteerd op de rug van het achterlijf, terwijl gevleugelde vrouwtjes worden gekenmerkt door een patroon van vlekken langs de rand.

Levenscyclus

De soort overwintert waarschijnlijk volledig als levendbarende vorm op meer dan 120 plantensoorten, maar in gebieden met een Middellandse-Zeeklimaat wordt de voorkeur gegeven aan citrus als waardplant de voorkeur. Onder extreme omstandigheden zijn er in het laboratorium mannetjes voortgebracht, maar in het veld zijn er nooit geslachtsdieren, eitjes en stammoeders waargenomen. De bladluis geeft de voorkeur aan jonge scheuten en de onderzijde van jong blad, waar dichte kolonies worden gevormd. Het aantal bladluizen neemt af wanneer de temperatuur hoog oploopt (boven 30°C) of daalt (lager dan 18°C) en wanneer het blad verhardt of de scheuten verhouten. In de loop van het seizoen kan deze bladluis tot 30 generaties voortbrengen. Dit is de enige soort die bij verstoring een hoorbaar schrapend geluid voortbrengt, door de achterpoten tegen de zijkant van het achterlijf te schuren. Waardplant (winter en zomer) Vele soorten bomen en struiken (waaronder veel economisch belangrijke gewassen zoals citrus, koffie, thee, cacao) Levenscyclus Anholocyclisch (permanent)

Schade

De zuigactiviteit van Toxoptera aurantii veroorzaakt een lichte krulling, verdraaiing of buiging van de hoofdnerf van de bladeren. De soort zuigt plantensappen op en verzwakt het aangetaste weefsel. In het voorjaar is deze soort zeer schadelijk voor citrusvruchten, doordat de bloemknoppen afvallen. Bij sterke aantasting kunnen er grote hoeveelheden honingdauw worden geproduceerd, die de ontwikkeling van roetdauwschimmels op bladeren en vruchten bevorderen. Deze bladluis is een belangrijke overbrenger van verscheidene virussen zoals het citrus-tristezavirus (het lemon-ribbing virus, het citrus infectious mottling virus, blister spot van koffie arabica en ringspot van excelsa koffie en de ziekte Spiroplasma citri).