Bouw nieuwe demokas is fraai staaltje teamwerk | Syngenta Nederland

You are here

Bouw nieuwe demokas is fraai staaltje teamwerk

>> Do you rather read in English? Click here!
>> De samenwerking gaat veel verder met onze partners planners, aannemers en bouwers! Lees hier het artikel van Groentennieuws verschenen op 6 dec. 2019.

Welkom in Tomato Vision!

Tomato Vision

Wat is Tomato Vision? Bekijk HIER de digitale leaflet en ontdek ounze prachtige nieuwe locatie!

Heb jij de opening gemist? Kijk het alsnog HIER!

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

Een toffe plek voor onze tomatenveredeling

De nieuwe demokas tomaat in Maasland vervult straks drie wensen in één gebouw. Het wordt een state-of-the-art werkplek voor de veredelaars om nieuwe rassen te ontwikkelen, een kas waarin de Syngenta-rassen in een moderne praktijkconforme omgeving hun prestaties kunnen tonen en een ontmoetings- en voorlichtingscentrum voor klanten en andere stakeholders.

De realisatie van de kas is een complexe maar ook avontuurlijke onderneming. Het projectteam geeft een kijkje achter de schermen in deze interview!

Het team stelt zich voor!

Arjan Bassie, voormalig gerberateler, eigenaar en beheerder van de nieuwe kas

Rol: werkt intensief samen met het adviesbureau en de aannemer, straks verantwoordelijk voor gewasverzorging en -verwerking en exploitatie van de kas. Straks trots op:

Arjan Bassie

Een mooi stuk werk met veel uitstraling voor Syngenta.

 

Remco Roeland, operations manager bij R&D, leidt drie Syngenta veredelingstations in Nederland

Rol: projectmanager en budgetbewaker. Straks trots op:

Remco Roeland

 Dat ik vanuit mijn rol in dit team iets moois kan maken voor onze mensen.

 

Rik Lootens, portfolio manager, hét schakkelpunt tussen veredeling, marketing en zaadproductie

Rol: zorgt voor de optimalisering van het gebruik van de kas met oog voor de interactie die straks ontstaat tussen telers en veredelaars. Straks trots op:

Rik Lootens

Dat ik in dit team zit waarmee we de klus klaren.

 

Arthur van Marrewijk, product development specialist

Rol: adviseert in de technische opzet van de nieuwe kas, bewaakt van de belangen van de veredelaars en de afdeling marketing/sales. Straks trots op:

Arthur - demo

Als de eerste planten groeien! En nog meer als alles volgens plan werkt!

 

Marie Legendre, marketing operations lead

Rol: geeft smoel aan de ontvangstruimte, met een waardevol verhaal voor klanten en eigenlijk voor alle bezoekers. Interne en externe projectcommunicatie. Straks trots op:

Marie Legendre

Het uniek resultaat van dit unieke traject. En de inzet, de passie en het doorzettingsvermogen van dit team.

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

Als ik de ruimte binnenkom zijn Arjan, Remco, Arthur en Rik druk aan het discussiëren over de inrichting van de verwerkingsruimte van de toekomstige demokas. Rollenbanen, ontstapelaars, oogstwagens en weegunits vliegen me om de oren. Op de wand van de voormalige kantine is een plattegrond van de demokas geprojecteerd. Het viertal vormt samen met Marie het projectteam van de nieuwe demokas die momenteel gebouwd wordt in Maasland. Sinds medio 2018 werken ze vanuit verschillende invalshoeken alle details uit die er voor moeten zorgen dat Syngenta vanaf 2020 de beschikking heeft over een state-of-the-art demokas voor de productgroep Tomaat.

Echte stap naar high-tech greenhousing

“We waren eigenlijk best tevreden over onze huidige demokas”, zegt Arthur. “We hebben daar de afgelopen 9 jaar goede ervaringen opgedaan met het demonstreren van nieuwe rassen en het onderhouden van klantcontacten. Maar we moesten gewoon een moderniseringslag maken. We hadden een plek nodig waar we onze rassen op een praktijkconforme manier kunnen telen en tonen aan de klant. Telers kunnen straks alles wat ze hier zien een op een vertalen naar hun eigen situatie.” De nieuwe kas is 7 meter hoog en wordt ingericht voor zowel onbelichte als belichte teelt. Daarvoor was de huidige kas eigenlijk te laag. In de nieuwe kas komt diffuus glas met een zeer hoge lichttransmissie. En met hele uniforme omstandigheden in de kas, kunnen de veredelaars in de proeven met minder herhalingen toe en wordt de ruimte efficiënter gebruikt.

De ontvangstruimte wordt drie keer zo groot, met genoeg werkplekken voor de veredelaars. Ze hebben straks al hun spullen en proeven op een plek. “Er komen meer dan 1000 rassen in de demokas te staan”, vertelt Rik Lootens. De inrichting van zowel de proef- en demoafdelingen als de verwerkingsruimte, laboratoria en ontvangstruimte worden uitgevoerd volgens de modernste richtlijnen voor teelt, ergonomie, logistiek en met inachtneming van alle geldende fytosanitaire voorschriften. Zo wordt de kas bijvoorbeeld helemaal afgegaasd en komen er perfecte faciliteiten voor ontsmetting. “We zetten met deze kas echt de stap naar hightech-greenhousing”, glundert Rik.

Meebewegen en samenwerken met de modernste tuinders

Het gemak en het plezier waarmee de projectleden praten over de nieuwe demokas doet bijna vergeten dat het om een zeer complexe operatie gaat. “Dat begint al bij het overtuigen van het management”, bijt Rik het spits af. “Je kunt prachtige plannen maken om de wensen en ideeëen van de veredelaars en de marketingmensen te verwezenlijken, maar hoe vertaal je dat naar argumenten die het management aanspreken? Dat heeft best veel lobbywerk gekost. En er zit natuurlijk ook een financiële kant aan het verhaal. Je commiteert je voor langere tijd en het gaat om veel geld.” Desondanks waren de voordelen van de nieuwe kas ruimschoots voldoende voor een positief besluit.

Volgens Marie is de nieuwe demokas meer dan een visitekaartje. “We laten met de nieuwe demokas zien dat Syngenta wil investeren in de ontwikkeling van hoogwaardige rassen die niet alleen agronomisch maar ook qua smaak optimaal presteren.” Remco vult aan: “Betere producten leiden tot meer verkoop. En we laten ook zien dat Syngenta toonaangevend is in deze teelt, dat we kennis hebben van moderne teeltsystemen, dat we kunnen meebewegen en samenwerken met de modernste tuinders. We zijn immers een vooruitstrevend bedrijf.”

Ander concept dan een gewone kas

Bij de opzet van de demokas is gekozen voor een constructie waarbij teler Arjan Bassie de kas voor eigen rekening en risico bouwt en beheert en Syngenta de faciliteiten terughuurt. Ook wordt Arjan ingeschakeld voor de gewasverzorging en de afzet van het geoogst product. Alle geteelde producten zullen normaal worden verwerkt en afgezet. Arjan runt de kas dus zo veel mogelijk als een normaal bedrijf; hij is niet in dienst bij Syngenta.

Het vinden van een geschikte teler en een geschikte locatie voor deze opzet viel niet mee. “Ik heb zeker meer dan 30 potentiële kandidaten gesproken voordat we twee geschikte personen overhielden”, vertelt Arthur. “Ik heb eerst in mijn eigen netwerk rondgekeken, maar dat leverde uiteindelijk weinig op. Later hebben we er een makelaar bij ingeschakeld. Die kennen toch beter de geschikte mensen en locaties in het gebied.” Rik vult aan: “Het concept dat wij wilden uitwerken is toch anders dan een gewone kas. Het viel niet altijd mee om dat uit te leggen en de mensen daarvoor te motiveren. Bij Arjan ging dat juist heel soepel: hij denkt goed met ons mee. Wat ook meespeelt is dat hij straks alleen hoeft om te kijken naar de demokas. Hij kan zich dus volledig focussen op wat daar nodig is. Andere potentiële kandidaten hadden er vaak nog andere activiteiten naast.”

Veel positieve energie ondanks tegenvaller

Voordat Arjan werd gekozen moesten hij en een andere kandidaat een offerte uitbrengen en een plan van aanpak uitwerken. Daarbij konden ze terugvallen op een programma van eisen opgesteld door Remco. In april 2019 viel de definitieve beslissing en kon het winnende plan van Arjan worden uitgewerkt. Er was inmiddels heel wat tijd verstreken en toen het projectteam afgelopen voorjaar met de bouw wilde beginnen, kregen ze meteen een forse tegenvaller te verwerken. “Toen we eenmaal alles tot in detail gingen uitwerken, bleken de kosten fors hoger uit te vallen dan aanvankelijk ingeschat”, vertelt Remco. “Dat was een onaangename verrassing. Ik vond dit een heel vervelend moment.” Rik beaamt: “Het is voor geen van ons allen dagelijks werk. Dat heeft zeker een rol gespeeld. Je weet nooit helemaal zeker waar je aan begint.” Ook Arthur herkent zich hierin. “We hebben het ons in het begin misschien iets te eenvoudig voorgesteld. Daarom ben ik ook zo blij dat we toch kunnen bouwen wat we wilden.”

Gelukkig voor Arjan waren in zijn plan van aanpak nog niet alle details vastgelegd: “Ik heb mij in die periode best wel eens zorgen gemaakt over de financiën. Maar nog niet alles was in beton gegoten. We konden nog wat bewegen en aanpassen om de financiële tegenvallers op te vangen. Maar ik heb ook wel wat noodgrepen moeten doen”. Dat Arjan die veerkracht kon opbrengen komt ook doordat hij naar eigen zeggen heel veel energie krijgt van de klus. “Ik had nooit kunnen denken dat dit op mijn pad zou komen. Ik heb een totale switch gemaakt. Ik was net uit een samenwerkingsverband gestapt en druk aan het nadenken over mijn toekomst. Ik had al vergevorderde plannen voor een nieuwe gerberakas toen dit op mijn pad kwam. Ik vind het prachtig om allerlei dingen uit te zoeken en te bespreken met het projectteam; het hele proces van de bouw en de inrichting geeft mij heel veel positieve energie.”

Fijne club werkt goed samen

De leden van het projectteam zijn op grond van hun verschillende expertises bij elkaar gebracht. Voor alle vier Syngenta collega’s is het een klus erbij. Maar dat heeft een goede samenwerking nooit in de weg gestaan. “Klopt, zegt Arthur, we werken prima samen. Dit is een fijne club. Iedereen heeft z’n eigen rol goed ingevuld. Dit soort teamwork motiveert mij, het geeft energie.” Dat geldt ook voor Remco. Hij heeft altijd scherp voor ogen gehouden dat hij er zit voor de veredelaars. “Het motiveert mij dat ik met deze klus onze veredelaars in staat stel om hun werk straks nog beter te doen. Zij zijn ook steeds nadrukkelijk betrokken geweest bij de belangrijke fasen van de planvorming.” Volgens Rik heeft ook meegespeeld dat alle teamleden een sterke link met de praktijk hebben. “Sommigen van ons zijn zelf teler geweest, anderen hebben tomatentelers in de familie- of vriendenkring. En we hebben allemaal minstens 10 jaar ervaring in ons specialisme.” Marie rolde iets later het team in. “Ik moest even mijn plekje zoeken, maar had snel door dat de teamsfeer goed zit. Zeer pragmatisch en zeer plezierig.”

Veredeling en kennisdeling zonder grenzen

Als de demokas straks klaar is, staat er een hypermoderne ruimte waar de veredelaars optimaal gefaciliteerd zijn om nog betere selecties en variaties te ontwikkelen voor het tomatenrassenpakket van Syngenta. Maar ook bij de vermarkting van die rassen gaat de demokas een belangrijke rol spelen. “Het ontwikkelen van een goede tomaat is niet genoeg”, beaamt Marie “Je moet hem ook aan de man brengen. De kas gaat echt een belangrijke bijdrage leveren aan communicatie over ons rassenpakket. We hebben straks meer mogelijkheden voor contact tussen de verschillende (keten)partijen. We brengen letterlijk de klant, de vertegenwoordiger en de veredelaar onder één dak. En dit niet alleen voor Nedeland, maar op een internationale schaal.” Volgens Arthur zal de uitstraling van de nieuwe demokas sowieso niet ophouden bij de landsgrenzen. “Er komen nu al retailers en andere bezoekers van uit de hele wereld naar onze huidige demokas. De nieuwe demokas zal onze uitstraling verder versterken.” Rik is het daar mee eens. “Dit wordt meer dan een demokas, het wordt een kenniscentrum. Bezoekers kunnen straks zien dat Syngenta voor elke klant een tomaat heeft en dat we ook met de klant meedenken over nieuwe concepten, bijvoorbeeld met verpakkingen of productinformatie. Dat maakt immers deel uit van ons succes. Dit wordt echt een project waar we Syngenta verder mee helpen.”

Tekst geschreven door: Anko Postma, augustus 2019

De visie van Sylvain Bontems, breeding team lead tomato

Het werk van een veredelaar is om planten te ontwikkelen, die perfect in hun teeltomgeving passen. Een plant die het naar zijn zin heeft, haalt hoge rendementen en produceert kwalitatieve vruchten. Dat maakt de teler en consumenten tevreden.

Om dit te bereiken, creëert en selecteert de veredelaar nieuwe ouderlijnen. Dit complexe werk resulteert ieder jaar in nieuwe hybrides. Dan komt het enerverende evaluatiemoment om te bepalen welke hybrides de mogelijke blockbusters van de toekomst zijn! Om hybrides te kunnen vergelijken, moet de plant in een adequate omgeving geteeld worden zodat het potentieel en de beperkingen van de plant goed zichtbaar zijn. De kwaliteit van de teeltomgeving, hier de kas, is van enorm belang.

Ik ben dus heel blij dat wij een moderne tomaten demokas aan het bouwen zijn, uitgerust met de laatste technologie. Zo zullen we accurate beslissingen kunnen nemen, gebaseerd op betrouwbare gegevens. Een cruciaal punt, om veel verschillende rassen te vergelijken, is de uniformiteit van de kas. Daar is extra aandacht aan gegeven, al vanaf het opstellen van specificaties helemaal aan het begin van dit project.

De tomatenmarkt is heel divers. Wij ontwikkelen veel tomaattypes: grote en kleine vruchten, voor tros- en losse oogst, meerdere kleuren en smaken... voor verschillende teeltomgevingen zoals belichte en onbelichte teelt… Het is een reuze uitdaging om een kas te bouwen, waar al die verschillende types in geteeld kunnen worden. Dankzij teeltmodules en gescheiden compartimenten met belichting, beloofd de nieuwe kas echt een veelbelovend intrument te worden. Binnenkort, het moment van de waarheid: de eerste teelt. Er moeten vast nog een paar aanpassingen gedaan worden, maar ik heb er vertrouwen in. De nieuwe kas zal een fantastische plek worden en een essentiële troef in ons veredelingsprogramma. Zo vergroten wij ons vermogen om winnende producten te leveren!

Sylvain Bontems
Dankzij de expertise van het projectteam en van onze teeltpartner Arjan Bassie, heeft dit project alles om een groot succes te worden.

We create a tomato for every one...

... today and tomorrow.
Welkom allemaal in onze nieuwe tomaten-demokas! Wat kunt u verwachten? Neem de tijd om deze leuke video te bekijken!

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

Bekijk hier de voortgang!

Arjan Bassie, eigenaar en toekomstige beheerder van de demokas volgt de bouwwerkzaamheden op de voet. Iedere dag vanuit de grond en af en toe vanuit de lucht. Hij neemt ons mee in deze leuke dronevideo!

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

Save the date!

Op 11 mei zullen we de opening van onze nieuwe demokas vieren. Blok alvast je aganda! Meer details zullen volgen in de komende weken.

Save the date

Geplant!

Afgelopen jaar op 27 december is het ons gelukt om 23.000 jonge planten in de nieuwe kas te planten. Op de foto zijn veredelaars Haoyang en Tomek, samen met product development specialist Arthur erg blij.

Planting demohouse dec272019

De nieuwe demo in een paar cijfers...

  • 14.000 m2  totale teelt oppervlakte: 4.480 m2 belicht, 9.520 m2 onbelicht
  • 1.500 m2 kas voor marketingdoeleinden
  • 300 m2 ruimte om onze klanten, relaties en collega’s te ontvangen

Voortgang nieuwe demo

Bouw van nieuwe demokas van start!

Syngenta kondigt de bouw van een tomaten-demokas aan. De kas wordt gebouwd op een ideale, goed te bereiken plek in Maasland.

Arend Schot and Arjan Bassie - new tomato demohouse

Wilt u meer weten?

Voor alle vragen, neem dan graag contact op met Marie Legendre, [email protected], +31 6 1097 3986.