Bravo Premium | Syngenta Nederland

You are here

Bravo Premium, hét middel voor de T0 in tarwe én tegen Ramularia in gerst

Uw tarwe langdurig beschermd vanaf T0: Ga voor meeropbrengst!

Toegelaten in winter- en zomertarwe en winter- en zomergerst.

Bravo Premium bestrijdt Septoria en roesten in tarwe en Ramularia in gerst.

Gunstig geprijsd, geeft waar voor je geld met een extra bescherming! Beste verzekering voor een goed rendement.

Wat is Bravo Premium? 

  • Bravo Premium is een fungicide op basis van 250 g/l choorthalonil en 62,5 g/l propiconazool 
  • Toegelaten in winter- en zomertarwe en winter- en zomergerst
  • Vroege Septoria en roestbescherming in tarwe en Ramularia in gerst, geeft vroege ziekte-ontwikkeling geen kans
  • Zekerheid en flexibiliteit bij een verlate T1 bespuiting
  • Door het gewas schoon te houden vanaf het begin, kunt u de T1 bespuiting daarna ook op een schoon gewas uitvoeren
  • Uitstekend resistentie-management voor behoud van effectiviteit graanfungiciden 
  • Meer rendement van uw T1 bespuiting voor een hogere opbrengst 

Juiste tijdstip van de T0 bespuiting belangrijk

Syngenta adviseert om bij rassen die gevoelig zijn voor Septoria en/of gele roest standaard een T0-bespuiting uit te voeren. Telers zullen extra alert moeten zijn om het juiste spuitmoment te bepalen. Percelen waar in het najaar al sprake van infectie was of bij een zachte winter verdient extra aandacht. Als warm weer zijn intrede doet zullen deze percelen wellicht iets eerder behandeld moeten worden. Het TE vroeg toepassen van een T0 is echter niet aan te bevelen. Door veel nieuwe groei in de periode tussen T0 en T1 loopt men dan het risico dat veel nieuw blad onbeschermd is. Advies: Houdt de ziektedruk goed in de gaten en stel de T0-bespuiting zoveel mogelijk uit tot half maart, omdat deze bespuiting daar het efficiëntst is. 

Tip: Door deze bespuiting te combineren met de onkruidbestrijding  of uw Moddus® Evo-bespuiting, hoeft u hiervoor niet extra door het gewas te rijden. Bij een vroege aantasting van gele roest is het essentieel om een vroege bespuiting (T0) uit te voeren in de uitstoelingsfase van het gewas. 

Bewezen meeropbrengst: meer waar voor je geld!

Gemiddelde van vijf proeven wintertarwe in 2016 - opbrengst kg/ha

Meeropbrengst door T0 bespuiting in wintertarwe

Een snelle rekensom leert dat 350 kg tarwe een waarde heeft van € 56,- . Verminderd met de kosten van 2,0 liter Bravo Premium levert dit een netto rendement op van ongeveer € 30,- per ha. Met andere woorden: een T0-bespuiting met Bravo Premium in wintertarwe geeft waar voor je geld en beperkt later in het seizoen de risico’s.