Clone of Met Affirm een selectieve aanpak van Rupsen | Syngenta Nederland

You are here

Met Affirm rupsen de baas in kool en sla

De koolmot en het koolwitje komen veel voor in Kool. Ook in sla komen rupsen voor. Rupsen geven veel bladschade. Door de consument wordt schade niet geaccepteerd. Een kool of sla met schade is hierdoor dus direct onverkoopbaar. Vreterij van de bladeren kan in sommige gevallen nog worden verwijderd, maar hiervoor is meer arbeid noodzakelijk. Daarnaast verlies je kilo's. Je kunt dus wel zeggen dat schade door rupsen bijna altijd een fikse financiële schadepost betekent. Het effectief aanpakken van ruspen is dan ook van cruciaal belan

Rups

Rupsen in kolen, hoe groot is het probleem?

Rupsen zijn niet kieskeurig. Ze lusten alle kolen, zelfs de schermen van bloemkool en broccoli laten ze niet ongemoeid. De meeste consumenten waarderen dit niet. 

Rupsen kun je de gehele teelt verwachten, maar ze zijn veruit het schadelijkst aan het begin van de teelt. Te veel schade aan het blad remt de groei, of kan in een nog extremer geval leiden tot plantuitval

Wat kun je als teler doen?

Monitor je gewas zeer goed en maak gebruik van plakvallen. Vang je op je plakval de eerste koolmotten, dan is het tijd om voorbereidingen te treffen. Koolmotten zijn namelijk direct geslachtsrijps. en kunnen dus ook direct eitjes afzetten. Rupsen die uit deze eitjes komen kunnen in rap tempo flinke schade veroorzaken. Het goed in de gaten houden van je gewas is dus heel belangrijk, want een plaag kan zich snel ontwikkelen. Onderdruk de plaag door tijdig een behandeling uit te voeren.

Conclusie: Het is van belang om de behandeling zo kort mogelijk na de eiafzet uit te voeren. Je wilt voorkomen dat er rupsen komen, want rupsen veroorzaken direct gewasschade.

Rupsen aanpakken, maar nuttige sparen voor een betere balans.

Affirm® valt onder de avermectines (een schimmel). Het is dus van natuurlijke herkomst. Syngenta haalt de werkzame stof uit deze schimmel. In fruit wordt dit product al jaren (sinds 2011) succesvol ingezet. Affirm is een heel selectief middel in vergelijking met pyrethroïden. Dit betekent dat Affirm nuttigen, zoals roofmijten, de gaasvlieg en zweefvlieg spaart. Deze nuttigen kunnen later in de teelt van betekenis zijn in bijvoorbeeld de bestrijding van trips en luizen. Door de selectiviteit van Affirm; het sparen van de nuttigen, blijft de balans in de teelt beter bewaard. Deze balans zorgt ervoor dat een plaag later beter bestreden kan worden. Hierbij kan, indien de nuttigen de plaag niet meer in toom kunnen houden, een breedwerkend middel (zoals een pyrethroïde, bijvoorbeeld. Karate Zeon (W1)) ingezet worden.

De selectiviteit van Affirm berust op het feit dat er een snelle opname in het blad plaats vindt en nadat het is opgedroogt op blad geen schade meer brengt aan nuttigen. Bij vroege inzet van Affirm bouwt er zich een betere balans op tussen plagen en nuttigen. Hoe langer je deze balans in stand houd, hoe beter voor je teelt.

Hoe werkt Affirm

Affirm is toegelaten in de onbedekte teelt van sluitkool- en bloemkoolachtigen. Het heeft een ovi-larvicide werking. Affirm pas je zo vroeg mogelijk toe in de ontwikkelingsfase van de koolmot. Zodra de larven of rupsen het middel binnen krijgen treden er verlammingsverschijnselen op bij de larven of rupsen. Als Affirm op de eieren terecht komt en/of op de bladeren en de rups eet van de eierschaal of het blad dan start de verlammende werking. Deze verlamming treedt ook op in de kaakspieren, waardoor de vraat stopt. Uiteindelijk sterft de rups van de honger. Dit kan 2 tot 4 dagen duren. U kunt dus na een behandeling nog rupsen aantreffen in uw gewas, maar deze rupsen kunnen geen schade meer aanrichten. Affirm wordt snel in het blad opgenomen. Hij beweegt zich van het oppervlakte van het blad door het blad heen (translaminaire werking). Hierdoor is het niet van belang het blad aan beide zijde te raken voor een effectieve rupsenaanpak. Op nieuwe groei waar geen Affirm terecht is gekomen is de werking minder. Houd je gewas goed in de gaten, mogelijk is een nieuwe behandeling noodzakelijk na zo'n 7-10 dagen. Affirm mag maximaal 3 keer per jaar worden ingezet.

Het belang van Affirm in het voorkomen van resistentie

Het risico op resistentie voor gewasbeschermingsproducten ligt altijd op de loer. In het huidige tijdperk waarbij we steeds minder middelen tot onze beschikking hebben kan het verlies van middelen door resistentie grote gevolgen hebben voor uw teelt. Resistentie ontstaat bij het vaak toepassen van middelen uit dezelfde chemische groep/familie. Het is dus van cruciaal belang om middelen van verschillende chemische groepen af te wisselen in de bestrijding van rupsen. In de bestrijding van rupsen is Affirm o.b.v. avermectine een uniek middel. Affirm kent geen kruisresistentie met andere rupsenmiddelen. Afwisselen met Affirm zorgt dus voor het behoud voor een breed insecticidepakket. Dit pakket is in de huidige tijd onmisbaar.

Affirm podział na arkusz

Onze tips voor het toepassen van Affirm

  • Zet Affirm zo vroeg mogelijk in.
  • Pas Affirm voor een goed resultaat ‘s avonds na zonsondergang toe. Voorkom dat Affirm te veel wordt blootgesteld aan UV-licht.
  • Pas Affirm maximaal 3 keer toe, met een interval van minimaal 7 dagen. Affirm heeft een veiligheidstermijn van 3 dagen.
  • Pas een hulpstof toe om de opname te verbeteren, zoals Actirob (1L per 400 L water) in kool en Agral (50 ml per 400 L water) in sla.
  • Let voor het gebruik van Affirm op de toepassingsvoorwaarden op het etiket. 
  • Affirm bij voorkeur apart toepassen.
  • Een hoger volume water (400 L) helpt bij een betere verdeling over het blad.
Veel gestelde vragen over Affirm