Collembole

Onychiurus armatus

Springstaarten (Collembole)

Kenmerken

Het volwassen insect is minuscuul klein; 1 tot 2 mm, en over het algemeen wit van kleur.

Levenscyclus

Deze kleine insecten leven in de grond en komen vooral voor in humusrijke gronden. De kans op schade is het grootst op percelen met verse organische stof (groenbemester, graszaadstoppel) die onkruidvrij zijn. De eitjes worden in pakjes in de grond afgelegd. Meerdere generaties volgen elkaar op per jaar. Deze insecten zijn zeer gevoelig voor droogte. De maximale activiteit van deze insecten situeert zicht tussen 7 en 12°C.

Schade

Op bepaalde plaatsen op het veld komen de bieten niet boven of vertonen ze een onregelmatige ontwikkeling. De zaden in kieming, en ook later het stengeltje en de worteltjes worden aangevreten. De schade op jonge plantjes verschijnt onder vorm van puntvormige of langwerpige zwarte vlekjes. De kiemlobben vertonen kleine vlekjes van weggevreten epiderm. De groei van de bieten wordt vertraagd en de verhouding blad tegenover wortel blijft abnormaal hoog omwille van de slechte ontwikkeling van de wortel.