Cyclaneusma-naaldval (Cyclaneusma minus)

Cyclaneusma minus

Cyclaneusma-naaldval (Cyclaneusma minus)

Kenmerken

Bij een aantasting door de schimmel Cyclaneusma minus verschijnen er aanvankelijk kleine lichtgroene vlekjes op de naalden. In een later stadium vloeien deze geleidelijk samen en worden lichter van kleur. De gehele naald wordt tenslotte dor en krijgt een gele kleur met duidelijke bruine streepjes. De ziekte is uiterst schadelijk omdat ze voor vroegtijdig naaldafval kan zorgen. Alleen nieuwgevormde naalden blijven over. Hierdoor worden aangetaste vliegdennen kwetsbaar voor andere ziekteverwekkers.

Levenscyclus

Onder vochtige omstandigheden kunnen de naalden het gehele groeiseizoen. van het vroege voorjaar tot diep in de herfst. worden aangetast.