Erwtenpeulboorder

Laspeyresia nigricana

Erwtenpeulboorder

Kenmerken

Het volwassen insectis een kleine vlinder met 15 mm vleugelbreedte. De voorvleugels zijn olijfblauw, min of meer donker getint met kleine okergele spikkels. De achtervleugels grijsachtig. De larveis een rups van ongeveer 15 tot 18 mm, geelgroen met een zwarte kop.

Levenscyclus

Deze soort ontwikkelt zich bij voorkeur op planten genre Pisum. De eerste vlinders verschijnen eind mei - begin juli, m.a.w. bij het begin van de bloeiperiode van de erwten. De vluchten hebben vooral ‘s avonds plaats. De wijfjes bezoeken veelal de bloemen en leggen hun eitjes af op de bladeren of op jonge peulen. Na drie tot vier weken verlaat de rups de peul, zoekt de aarde op en spint er een cocon waarin ze overwintert. Er komt één generatie voor per jaar.

Schade

De jonge rupsen dringen de peulen binnen na er een klein spinsel te hebben gevormd. De schade is vaak ernstig, aangezien de rups in de peul drie, vier of meer zaden aantast die ze bevuilt met haar uitwerpselen. Aldus kan aanzienlijke schade berokkend worden aan erwtenteelten voor de eiwitproductie of de industrie (zelfs een lichte aantasting van 1 tot 2 % maakt een manuele sortering noodzakelijk).