Resistentiemanagement bladluis | Syngenta Nederland

You are here

Resistentiemanagement bladluis

Bladluizen zijn kleine peervormige insecten die zich met hun stekende en zuigende monddelen voeden met plantensappen. Ze kunnen in verschillende kleuren, zoals bijvoorbeeld groen, zwart, geel, rood en roze voor komen. Bladluizen zitten vaak in de groeipunten van de planten, zoals de toppen van jonge stengels met actief groeiend blad en bloemknoppen, omdat de sapstroom daar veel voedingstoffen bevat, die de plant nodig heeft zijn voor de groei. Een ideale plek dus om je als bladluis te vestigen.

De eerste bladluizen in het gewas vinden is en blijft lastig. Hun aanwezigheid kunt u herkennen door zogenaamde vervellingshuidjes op het blad. De bladluis vervelt tijdens zijn leven een paar keer en deze “huidjes” blijven zichtbaar achter in het gewas, vaak op lager gelegen bladeren. Ook spelen bladluizen een grote rol bij virusoverdracht en dit kan al snel grote economische schade veroorzaken. Des te meer reden om alert te zijn en tijdig in te grijpen.

Voordat u over kan gaan tot het maken van een bestrijdingsplan, dient u goed te weten met welke bladluis u te maken heeft. In welke hoeveelheden is de bladluis aanwezig en wat is de beste aanpak? Voor velen is een luis een luis, maar er zijn wel degelijk grote verschillen. Niet alleen het uiterlijk (kleur, grootte), de keuze van het middel of de natuurlijke vijand, maar ook hoe snel zij zich ontwikkelen en of ze zich wel of niet thuis voelen in je gewas, is van groot belang.

Hieronder ziet u de levenscyclus van bladluis.

...

Schema resistentiemanagement bladluis

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam.

Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Het schema toont het product en welke IRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Dit betekent niet dat u een product met hetzelfde werkingsmechanisme niet 2 keer achter elkaar mag inzetten als blokbespuiting. Als u daarna maar afwisselt met een ander product uit een andere IRAC groep.

Resistentieschema

botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.