Resistentiemanagement mineervlieg | Syngenta Nederland

Resistentiemanagement mineervlieg

Mineervliegen behoren tot de groep van Diptera net zoals vliegen en muggen. De volwassen vlieg veroorzaakt kleine zuigstippen in het blad. Wanneer je zulke zuigstippen ziet, zul je alert moeten zijn want spoedig zullen de larven volgen. Deze larven mineren het blad en maken zodoende gangen in het blad. Ze veroorzaken veel schade in het gewas. Bestrijding kan gecombineerd gebeuren met sluipwespen en chemische bestrijding. Zorg er wel voor dat het gewasbeschermingsmiddel op de juiste plek terecht komt en er voldoende actieve stof wordt opgenomen. Soms kan een opname verbeteraar hierbij helpen.

Schema resistentiemanagement mineervlieg

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam.

Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Dit schema toont het product en welke IRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Dit betekent niet dat u een product met hetzelfde werkingsmechanisme niet 2 keer achter elkaar mag inzetten als blokbespuiting. Als u daarna maar afwisselt met een ander product uit een andere IRAC groep.

Uitleg in video

Bekijk hier de anti-resistentie aanpak in ziekten en plagen

botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Bladluis

Ontwikkel resistentie tegen bladluis.

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.