Resistentiemanagement spint

Spint behoort tot de groep van spinachtigen. Door het zuigen aan de plant ontstaan gele puntjes en het blad kan zelfs verslappen bij een hoge aantasting. Ook kunnen er misvormingen optreden van blad of bloem. Spint is zeer polyfaag en kan meer dan 180 verschillende plantsoorten aantasten. Spint houdt van droge omstandigheden, dat is ook de reden waarom je ze met name bovenin de plant vindt. In ideale omstandigheden is de levenscyclus zelfs in 5 dagen rond. Tijdens koude periodes gaan vrouwtjes in een soort van diapauze.

Om de spint in deze periode te bestrijden is zeer moeilijk. Door hun grote voorplantingscapaciteit kunnen spintmijt populaties zich in korte tijd ontwikkelen en planten verwoesten. De snelheid van ontwikkelen is niet alleen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid maar ook van type waardplant en kwaliteit van de plant. Lage luchtvochtigheid heeft ook een positief effect op de ontwikkeling. Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan en ook tijdens de diapauze kan resistentie gemakkelijker ontstaan. Tijdens deze diapauze is de spint moeilijk te bestrijden. In een gecontroleerde omgeving is het goed om een geïntegreerde aanpak te starten met nuttigen. Wanneer er onbalans is tussen spint en nuttigen kan de inzet van een chemische bestrijding voor een reset zorgen zodat de balans weer gunstiger is. Het afwisselen van chemie met nuttigen kan ervoor zorgen dat de beschikbare middelen langer en beter effectief blijven tegen de spint.

Hieronder ziet u de levenscyclus van spintmijten.

Spintmijten

Schema resistentiemanagement spint

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam.

Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Het schema toont het product en welke IRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Dit betekent niet dat u een product met hetzelfde werkingsmechanisme niet 2 keer achter elkaar mag inzetten als blokbespuiting. Als u daarna maar afwisselt met een ander product uit een andere IRAC groep.

play_circle
Resistentiemanagement Spint
botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Bladluis Expert Center NL

Bladluis

Ontwikkel resistentie tegen bladluis.

Roest

Roest

Roest kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van je gewas.

Expert Center blok

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.