Resistentiemanagement trips

Thrips tabacii, Frankliniella occidentalis, Echinotrips americanus, Thrips setosus. Dit zijn enkele voorbeelden van soorten trips. De meest gangbare in de sierteelt is de F. Occidentalis. Deze tripssoort is zeer polyfaag en voorzaakt schade in verschillende gewassen en kan tevens een virus overbrengen. De ontwikkeling bij 15⁰C  is +/- 44 dagen. Wanneer de temperatuur hoger is, rond de 25⁰C, is de cyclus gehalveerd tot +/-18 dagen. Mede dankzijn de korte levenscyclus kan het insect zeer snel resistent worden. In een gecontroleerde omgeving is het goed om een geïntegreerde aanpak te starten met nuttigen.

Wanneer er onbalans is tussen trips en nuttigen kan de inzet van een chemische bestrijding voor een reset zorgen zodat de balans weer gunstiger is. Een goede afwisselstrategie tegen larven en adulten is daarom belangrijk om de cycli te kunnen doorbreken. Het afwisselen van chemie met nuttigen kan ervoor zorgen dat de beschikbare middelen langer en beter effectief blijven tegen de trips.

Hieronder zit de levenscyclus van trips.

Levenscyclus trips

Schema resistentiemanagement trips

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam.

Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Het schema toont het product en welke IRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Dit betekent niet dat u een product met hetzelfde werkingsmechanisme niet 2 keer achter elkaar mag inzetten als blokbespuiting. Als u daarna maar afwisselt met een ander product uit een andere IRAC groep.

play_circle
Resistentiemanagement Trips
botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Bladluis Expert Center NL

Bladluis

Ontwikkel resistentie tegen bladluis.

Roest

Roest

Roest kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van je gewas.

Expert Center blok

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.