Resistentiemanagement Valse meeldauw | Syngenta Nederland

You are here

Resistentiemanagement Valse meeldauw

Dit is een speciale groep 'schimmels'. Celwanden van Oömyceten worden opgebouwd uit cellulose in plaats van chitine. Dat is ook de reden waarom we over het algemeen een andere groep van fungiciden gebruiken om Oömyceten te bestrijden. Deze schimmeltypes houden van vrij beschikbaar water om de sporen te laten kiemen en kunnen tijdens gunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid en warme temperaturen) een gewas vernietigen in enkele dagen tijd. De schimmels zijn zeer resistentie gevoelig. Het afwisselen tussen producten met verschillende aangrijpingspunten is belangrijk. Voorkom bij bedekte teelten hoge luchtvochtigheid en zorg voor een actief klimaat. Verwarm indien noodzakelijk en zorg dat er voldoende ventilatie mogelijk is om de ontwikkeling van de ziekte te remmen.

Bijgaand treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam.

Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Bijgaand schema toont het product en welke FRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentieontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Uitgebreid advies hierover kunt u terugvinden op www.frac.info

Bekijk hier de anti-resistentie aanpak in ziekten en plagen

botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.