Florida-uil

Spodoptera exigua

Florida-uil

Verspreiding

De Florida-uil teistert voornamelijk de zuidelijke regio's, maar komt hier steeds vaker voor

(trekvlinder).

Waardplanten

Ze is polyfaag, ze tast m.n. kruidachtige planten, maar ook groenten (glastuinbouw)aan.

Levenscyclus

In warmere streken is deze soort het hele jaar door actief; in de Benelux worden rupsen in de periode juli-november waargenomen. Ze overwintert als pop. Ze heeft 4 tot 5 generaties per jaar.

Schade

De eieren worden in massa's afgezet en bedekt door schubben en komen binnen 2-10 dagen uit.

Bestrijding

De Florida-uil keert steeds terug naar dezelfde plaats. De eieren of larven in de eerste stadia van ontwikkeling zijn het gevoeligst voor een gewasbehandeling door de grotere voedingsactiviteit.