Force Evo: Behandeling tijdens het zaaien

Force Evo: Behandeling tijdens het zaaien

Tips verdeling granulaat voor het beste resultaat

Zorg voor een goede verspreiding van het granulaat in de bodem. Wij adviseren om verdeelplaatjes te gebruiken die u op uw zaaimachine installeert. Een egale verdeling zorgt voor een grotere kans op contact van Force Evo met de ritnaalden en een 20% beter effect.

verspreider

Verdeling zonder verspreider: het granulaat ligt op één diepte                       Verdeling met verspreider: het granulaat is egaal in de zaaivoor verspreid

Alles draait om een optimale verdeling van het granulaat dicht bij het zaadje en de juiste dosering per hectare. De verdeelplaatjes moeten op iedere zaaibuis gemonteerd worden. Syngenta biedt de verdeelplaatjes aan, die specifiek ontworpen zijn om de toepassing te optimaliseren. De verdeelelementen zijn te verkrijgen bij uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.

Montage verspreider

Zorg altijd voor correct afgestelde strooiapparatuur, zodat u de juiste hoeveelheid per hectare strooit. Een te lage dosering kan een tegenvallende werking geven. Overdosering is niet wenselijk voor het milieu.
 

Kalibratietabellen

Onderstaand vindt u voor een aantal zaaimachines/granulaatstrooiers een handleiding voor het instellen van deze apparatuur. Waar van toepassing,  zijn instellingen met een bijbehorende dosering Force Evo per hectare weergeven. Deze zijn een indicatie en kunnen per machine afwijken, dus voer voor een juiste dosering zelf altijd een kallibratie uit.

Afgifte tabel voor Force met Monosem met Microsem strooier, loopwiel aangedreven:
De stand voor 8 en 16 kg/ha Force zijn groen gearceerd.


 - Machine altijd afdraaien volgens boekje!
 - Beginnen met afdraaien met kleinste tandwielen
 - Met afdgedraaid gewicht kan de juiste verhouding van tandwielen voor het strooien van gewenste hoeveelheid per ha worden berekend
 - Beschikbare tandwielen 12-15-18-22-25-30

Kverneland en Amazone hebben een computer gestuurd systeem:

  1. De computer op stand afdraaien zetten, en granulaat opvangen.
  2. Granulaat wegen op grammen weegschaal
  3. Het gewicht in grammen invoeren in de computer. 
  4. De computer past de afgifte zelf aan de dosering en de rijsnelheid aan

Handige tips voor het toepassen van Force Evo

Waar moet u op letten als u Force® Evo gebruikt?

  • Force Evo is een granulaat. De actieve stof, tefluthrin, is egaal verdeeld in de granulaatkorrels. De fijne korreltjes zijn zeer gebruiksvriendelijk en makkelijk in gebruik. 

  • De basis van het granulaat (de vulstof) is een kunstmest, wat de weggroei van de planten bevordert. De betere beginontwikkeling van een maïsgewas draagt ook bij tot het verminderen van ritnaaldenschade. Let op: Force Evo bevat naast stikstof, mangaan en zink ook fosfaat. Bij een volledige dosering van 16 kg/ha Force Evo geeft u ook automatisch 7 kg/ha fosfaat (P2O5). Hou hier rekening mee in uw bemesting (zie tabel hiernaast).

  • De toepassing gebeurt tijdens het zaaien van de maïs. Belangrijk hierbij is een goede verdeling van het granulaat, zodanig dat ook niet al het granulaat onder het zaad ligt, maar wel dat het egaal is verdeeld en zeker boven het zaadje terecht komt. Dit om het jonge plantje, de ondergrondse stengel, te beschermen. Gebruik een verdeler voor het beste resultaat. 

  • Zorg wel dat alle granulaatkorrels goed met grond bedekt zijn. De actieve stof wordt langzaam vrij gegeven en kan zo zijn werk doen.

Aandacht voor de toepassingstechniek is nodig, want een optimale toepassing leidt tot een beter resultaat.

Force Evo granulaat

Tabel: Meststof in Force Evo

Force Evo meststoffen

Advies op maat

Percelen met een lichte aantasting door ritnaalden
Op percelen met een lichte aantasting volstaat het kiezen voor Force 20CS behandeld zaaizaad.
Dit is makkelijk en geeft onder normale omstandigheden voldoende bescherming.

Op percelen waar flinke problemen met ritnaalden worden verwacht, zijn er twee opties: 

  1. Gebruik Force 20CS behandeld zaaizaad in combinatie met Force Evo in een dosering van 8 kg/ha. Force Evo ontwikkelt door zijn dampwerking een beschermend laagje rondom kiemend plantje en stengel. Zorg ervoor dat het granulaat boven op het zaadje komt te liggen. Het gebruik van de verdeelplaatjes is hierbij waardevol (zie afbeelding onder).

  2. Gebruik alleen Force Evo in een dosering van 16 kg/ha. Een optimale plaatsing van het granulaat boven op het zaadje is belangrijk. Zaai niet dieper dan 5 cm. 

Schematische weergave van de werking Force 20CS behandeld zaad (links) en Force Evo granulaat (rechts)

Let op korrels op de grond

Vermijd dat de granulaatkorrels worden uitgestrooid op plaatsen waar het niet thuis hoort, bijvoorbeeld bij het optillen van de zaaimachine. Ontkoppel daarom steeds de aandrijving van de granulaatstrooier bij het optillen van de machine op het einde van het perceel. Bovenliggende korrels op de grond moeten verwijderd worden. 

Bescherm jezelf

Volg, voor uw eigen veiligheid, nauwkeurig ons advies op bij het hanteren en het gebruik van de microgranulaten: Zorg ervoor dat er geen adem-, oog- of huidcontact is met de granulaatkorrel. Bescherm uzelf en volg de instructie op zoals voorgeschreven (Link naar veilig toepassen)

FORCE EVO, Insecticide