Fusarium Voetziekte (granen)

Fusarium culmorum

Fusarium Voetziekte (granen)

Kenmerken

Op de stengelvoet van de graanplant en op het onderste deel van de graanstengel zijn donkerbruine strepen en vlekken zichtbaar. Later kunnen ze helemaal bruin worden. De planten knikken om. Er ontstaat legering.

Levenscyclus

Voetziekten zijn meestal grondgebonden. Alleen een ruime vruchtwisseling kan problemen met Fusarium culmorum in granen

verminderen.