You are here

Syngenta - Onkruidbestrijding voor en bij opkomst in consumptieaardappelen

Grassen en breedbladige onkruiden zijn sterke concurrenten van consumptieaardappelen bij de opname van water, voedingstoffen (mest) en licht. Bovendien is een aantal onkruiden (zoals zwarte nachtschade) een waardplant voor bladluizen of andere ziekten en plagen.

Hoe kunt u zeker zijn van een hoge opbrengst van uitstekende kwaliteit? Door doeltreffend én vroeg het onkruid te bestrijden. Natuurlijk moeten ook later kiemende onkruiden geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom is een goede bodemwerking van de ingezette middelen onmisbaar.

In aardappelen zijn kleefkruid en Zwarte nachtschade veel voorkomende, lastig te bestrijden onkruiden. Naast deze onkruiden kunnen ook muur, klimop, ereprijs en paarse dovenetel voor problemen zorgen.

Let u op dat de ingezette middelen geen gewasreactie mogen veroorzaken en op zoveel mogelijk rassen veilig kunnen worden toegepast. Bovendien is het belangrijk dat bodemherbiciden ook na een periode van droogte nog werkzaam zijn.

 

Hoe in de praktijk?

Wilt u onkruiden in consumptieaardappelen allround en betrouwbaar bestrijden? Volg dan ons advies op:

• 4 á 5 liter Arcade® (combinatie van Boxer® + Sencor)

• 4 liter Boxer + 0,5-0,75 kg Sencor of 4 liter Boxer + 1-1,5 liter Afalon flow per hectare te gebruiken

• Toepassen kort voor tot bij opkomst van de aardappelen: maximaal 10% opkomst van het gewas en voor opkomst van de onkruiden

• Spuit bij voorkeur op een bezakte vochtige grond. Tijdelijke droogte na toepassing is geen beperking

• Boxer heeft geen rassenbeperking maar Arcade en Sencor hebben dit wel. Linuron kan in een toepassing bij opkomst schade aan het gewas veroorzaken

Op basis van de DLV handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij 2014 zijn de volgende rassen tolerant voor een Arcade of Sencor toepassing vooropkomst van het gewas:

Accent, Agria, Alcmaria, Alpha, Amaryl, Aminca, Amorosa, Asterix, Bartina, Berber, Bildstar, Bintje, Carlita, Climax, Donald, Dorado, Dore, eba, Felsina, Fontana, Hansa, Hermes, Hertha, Kondor, Lady Claire, Lady Olympia, Lady Rosetta, Madeleine, Maritiema, Markeis, Melody, Milva, Mona Lisa, Mozart, Nicola, Parel, Picasso, Pimpernel, Premiere, Prior, Ramos, Redstar, Red Scarlet, Remarka, Saturna, Sirtema, Victoria, Vivaldi, Zorba.

De volgende rassen kunnen onder bepaalde omstandigheden reageren met een lichte nerfverkleuring of enige opbrengstderving: Eersteling, Eigenheimer, Irene, Lekkerlander, Meerlander, Surprise.

De toepassing op niet genoemde rassen wordt ontraden.

Waarom Boxer?

•Werkt uitstekend tegen Kleefkruid, Zwarte nachtschade en diverse eenjarige grassen

•Veilig toe te passen tot bij opkomst dus flexibel inzetbaar

•Veilig voor het gewas, en dus geen opbrengstverlies

•Ook effectief na een droogteperiode

Waarom Arcade?

• Zeer brede werking tegen tal van breedbladige onkruiden en eenjarige grassen

• Gebruiksgemak (vloeibaar) en betrouwbaar doordat het een combinatie is van twee in de praktijk bewezen werkzame stoffen: prosulfocarb + metribuzin

• Flexibel in dosering (4-5 l/ha)

• Ook effectief na een droogteperiode