Praktijkadvies tegen Alternaria meeldauw en sclerotiona in peen| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen Alternaria meeldauw en sclerotiona in peen

 

Alternaria (loofverbruining) en echte meeldauw zijn twee schimmelziekten die alle jaren voorkomen in de teelt van wortelen. Sclerotinia, ook bekend als rattenkeutelziekte, tast planten vooral aan onder vochtige omstandigheden. Sclerotiënrot veroorzaakt pleksgewijze verwelking en afsterving van planten. De sclerotiën vallen op de grond en kunnen na 5-10 jaar nog kiemen en nieuwe planten aantasten. De infectie vanuit de sclerotiën is sterk afhankelijk van het weer. In het voorjaar kunnen de sclerotiën gaan kiemen als de temperatuur boven de 5°C komt (optimaal 10-20 °C) en er gedurende tien dagen vochtige omstandigheden zijn.

Door de aantasting kunnen opbrengstdervingen tot wel 25% ontstaan.

Bovendien is een flink aangetast gewas minder makkelijk machinaal te rooien met een klembandrooier. Oogstverlies is dan het gevolg. Met Score EC en Amistar kunt u deze schimmelziekten effectief bestrijden.

 Hoe in de praktijk

Amistar

Amistar werkt preventief, voer daarom een behandeling uit voordat een aantasting zichtbaar is. Amistar mag maximaal 4 x per seizoen worden ingezet.

Dosering: 0,8-1 liter Amistar per ha.
Veilgheidstermijn: 10 dagen

Score EC

Score heeft een curatieve en preventieve werking. Score kan daarom ingezet worden op het moment dat de eerste symptomen zichtbaar zijn. Score mag maximaal 3 maal per seizoen worden ingezet.

Dosering: 0,5 l/ha
Veiligheidstermijn: 2 weken

Amistar Top
Als het gaat om de curatieve werking kunt u Amistar Top het best inzetten als de paddenstoeltjes van de Sclerotinia zichtbaar zijn en wanneer er wondjes ontstaan doordat het blad gaat liggen op de rug.

De dosering in wortel is 1 l/ha, maximaal aantal toepassingen is 2 keer per teelt.
De veiligheidstermijn bedraagt 14 dagen. 

Advies toepassing van Score EC en Amistar

Omdat Score EC niet meer dan 3 maal per seizoen mag worden ingezet en het aantal bespuitingen met Amistar uit oogpunt van resistentiemanagement niet meer dan1/3 van het totaal aantal bespuitingen mag bedragen, kunnen Score en Amistar het beste afgewisseld worden.

Begin zodra de eerste symptomen zichtbaar zijn met Score EC (werkt ook curatief). Daarna afwisselend Amistar en Score toepassen. De interval tussen de bespuitingenbedraagt voor Score 2-3 weken en voor Amistar 2 weken. Beide middelen kunnen ook worden toegepast via een waarschuwingssysteem.

Waarom Amistar?

• Werkt uitstekend op meeldauw én Alternaria

• Zacht voor het gewas

• Naast peen in veel andere gewassen inzetbaar

• Korte veiligheidstermijn

• Werkt preventief, dus voorkomt een aantasting

• Snel regenvast

Waarom Score EC?

• Uitstekende werking op meeldauw én Alternaria

• Zacht voor het gewas

• Naast peen in veel andere gewassen inzetbaar

• Werkt ook naast preventief ook curatief

• Snel regenvast

Waarom Amistar Top?

• Superwerking op Alternaria en meeldauw
• Beste werking op Sclerotinia
• Brede en langdurige werking
• Vloeibare formulering 1 liter per hectare
• Preventieve en curatieve werking