Praktijkadvies voor grassenbestrijding na opkomst in peen| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies voor grassenbestrijding na opkomst in peen

Grassen kunnen een lastig probleem vormen. Ze zorgen voor veel vocht- en lichtconcurrentie, met een lagere opbrengst tot gevolg. En ook het oogsten kan erdoor bemoeilijkt worden.

Fusilade Max is een onkruidbestrijdingsmiddel dat zowel éénjarige als overblijvende grassen (o.a. kweek) krachtig bestrijdt. Het middel moet worden toegepast op bovenstaande grassen en kan over breedbladige gewassen worden gespoten.

Fusilade Max wordt zeer snel door het blad opgenomen. Vanuit het blad wordt het middel door de gehele plant getransporteerd en hoopt het zich op in de groeipunten. Het middel verplaatst zich ook naar de wortels en uitlopers, waardoor hergroei van bijvoorbeeld kweekgras wordt voorkomen.

De groei van het onkruid stopt reeds binnen 2 dagen na de bespuiting. De eerste afstervingssymptomen zijn na ongeveer een week zichtbaar en beginnen bij de groeipunten. Na 3-5 weken is de afsterving compleet. De werking van Fusilade Max op straatgras, rood- en hardzwenkgras is onvoldoende.

 

Hoe in de praktijk

Fusilade Max is een specifiek grassenbestrijdingsmiddel. In tegestelling tot de Fusilade van vroeger, bevat Fusilade Max een uitvloeier. Fusilade Max heeft dus geen aparte uitvloeier meer nodig maar kan zo worden gespoten.

Wanneer Fusilade Max toepassen?

• Voor de bestrijding van eenjarige grassen: toepassen vanaf het 3 bladstadium tot begin doorschieten.

• Raaigrassen: kunnen het beste worden bestreden in het 2-4 blad stadium.

• Op kweek: toepassen vanaf 20 cm lengte.

Voor alle grassen geldt dat als wordt gespoten op het moment dat de aar er eenmaal is, het effect afneemt. Toepassen onder groeizame omstandigheden is aan te bevelen (vooral bij kweek), 1 uur droogte na de toepassing is noodzakelijk Fusilade Max niet mengen met Dosanex. Zorg dat altijd voor minimaal 1 week interval tussen Dosanex en Fusilade Max.

Doseringen:

Hanepoot

1 l/ha

Duist en windhalm

1,25-1,5 l/ha (de hoogste dosering op uitgestoelde planten)

Wilde haver, graanopslag

1,5 l/ha

Opslag ruw-en veldbeemd

1,5 l/ha

Groene naaldaar

1,5 l/ha

Opslag raaigras

2 l/ha

Kweek

2,5-3 l/ha