Wortelen| Syngenta Nederland

You are here

Wortelen

Knolbehandeling


Zaadbehandeling
Apron XL
Middel voor zaadontsmetting in diverse groentegewassen.

Maxim 480 FS
Maxim 480FS beschermt tegen vroege infecties met ziekten die via de bodem worden verspreid, waaronder Rhizoctonia en Fusarium

Zaaizaadbehandeling in wortelen 
Een belangrijke bodemschimmel in peen is Pythium. Deze bodemschimmel ontstaat vaak onder wat koude, natte omstandigheden en op plekken met een slechte structuur.

Voor een effectieve bestrijding van Loofverbruining Alternaria Dauci en Alternaria radicina biedt Syngenta de geïntegreerde oplossing Farmore F200. Met de gecombineerde werking van Maxim 480 FS en Apron XL beschikt u over optimale ziektebescherming in een vroegtijdig stadium. Daardoor kan het gewas een gezonde start maken en wordt de opkomst van zaailingen en de opstand bevorderd. Tevens beschermt u met een vitaler gewas vroeg in het seizoen de potentiële opbrengst.

Gewasbescherming


Onkruiden
Onkruid na opkomst zoals grassen kunnen een lastig probleem vormen, omdat zij met uw gewas concurreren voor licht en vocht. Dit kan de opbrengst van uw gewas verlagen en het oogsten bemoeilijken.

Ziekten en plagen
Vroeg in het seizoen kan luis al voorkomen in de wortelenteelt. Deze luizen veroorzaken virussen zoals het pastinaakgeelvlekvirus en het roodbladigheidsvirus. Hierdoor verlaagt uw opbrengst.

Alternaria (loofverbruining) en echte meeldauw zijn twee schimmelziekten die alle jaren voorkomen in de teelt van wortelen. Aantasting kan wel 25% van de opbrengst vernietigen. Bovendien leidt een aantasting tot problemen met machinaal rooien met de klembandrooier.