Aardappelcystenaaltjes in zetmeelaardappel| Syngenta Nederland

You are here

Aardappelcystenaaltjes in zetmeelaardappel

Aardappelcysteaaltjes (Globodera species) zijn vooral in het zetmeel aardappelgebied een groot probleem. Het witte- (Globodera Pallida) en gele aardappelcystenaaltjes (Globodera Rostochiensis) kunnen zorgen voor een (pleksgewijze) achterstand in groei en daardoor lagere opbrengst.

Doordat het gebruik van resistente – tolerante rassen blijft het besmettingsniveau aanvaardbaar. Zeker in combinatie met een granulaattoepassing met Nemathorin in het voorjaar wordt dan opbrengstverlies voorkomen. Als u denkt dat er sprake is van een besmetting, voer dan een grondbemonstering uit. Als u een matige tot zware besmetting vindt, gebruik dan Nemathorin. Hiermee beschikt u over een zeer krachtige aaltjesbestrijder.

Daarnaast houdt Nemathorin uw gewas tot 9 weken na het poten luisvrij en heeft Nemathorin een goede nevenwerking op ritnaalden. Klik hier voor meer informatie en proefresultaten nevenwerking bladluis

 Hoe in de praktijk?

U gaat binnenkort poten? Kies dan uit de volgende mogelijkheden:

Voor het poten:

Bij de grondbewerking, volvelds toegepast: 15-30 kg Nemathorin per hectare. Afhankelijk van het ras en de aaltjespopulatie.

Tijdens het poten:

Een rijentoepassing met 7,5 kg Nemathorin per hectare.

Waarom Nemathorin?

• Bestrijdt actief aaltjes op alle grondsoorten (Toelating G. rostochiensis, G. pallida, M. chitwoodi)

• Werkt superieur op veen-, klei- en zandgronden

• Beperkt de aaltjesvermeerdering

• Werkt op gronden met een pH tussen 5,0-8,5

• Pas middel toe met bestaande apparatuur (15-30 kg/ha volvelds en 7,5 kg/ha in de rij)

Houd voor aardappen altijd een termijn aan van 120 dagen tussen toepassen en loofdoding.

Bekijk voor meer informatie over de toepassing van Nemathorin onze video.