Praktijkadvies tegen fruitmot in peer| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen fruitmot in peer

De bestrijding van rupsen van verschillende vlinders/motten wordt steeds moeilijker. We hebben te maken met rupsen van de vruchtbladroller (Adoxophyes orana), leverkleurige bladroller (Pandemis heparana), appelvouwmijnmot (Phyllonorycter blancardella), appelbladmineermot (Stigmella malella), grote bladroller (Archips podana), rode knopbladroller (Spilonota ocellana) en heggebladroller (Archips rosana).

De schade veroorzaakt door de fruitmot (Cydia pomonella) komt het meest voor. De eieren van de fruitmot worden vanaf mei tot en met augustus afgezet. De rups overwintert door zich in een cocon achter de schors te verschuilen. Affirm is de unieke rupsenbestrijder voor de fruitteelt.

Wat is Affirm?
Affirm is het nieuwe middel in de strijd tegen rupsen van bladmineerders en bladrollers. Het middel werkt zowel door direct contact als door vraat van blad of vrucht. De actieve stof wordt super snel opgenomen en wordt translaminair verdeeld. Door deze snelle opname is Affirm beschermd tegen afbraak door UV-licht en wordt er een nawerking verkregen van maximaal 14 dagen. De toevoeging van een uitvloeier (Agral Gold) versnelt de opname en verbetert de duurwerking.

 Waarom Affirm:

• Zeer krachtig nieuw rupsenmiddel voor de fruitmot, bladrollers en bladmineerders

• Draagt bij aan een residu-arm schema

• Snelle opname (werkt al binnen 1 uur!)

• Toepasbaar in de geïntegreerde bestrijding

• Ovi-larvicide en larvicide werking

• Wereldwijde export mogelijk

• Zeer korte veiligheidstermijn: 3 dagen

• Flexibel inzetbaar

Insegar is een insectengroeiregulator en pakt de rupsen op 2 punten in de levenscyclus aan:

1. De eieren die afgezet worden op een laagje Insegar, komen niet meer uit.

2. Wanneer de jonge rupsen bij een bespuiting worden geraakt, zullen zich niet meer verpoppen. Ze blijven in het laatste larvale stadium, waarna ze doodgaan.

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties:

• Pas Insegar voor en na de bloei toe in een dosering van 30-40 g/100 liter water

Waarom Insegar?

• Werkt grondig en zeer specifiek, bestrijdt alle motten/mineerders

• Heeft enige contactwerking en werkt via opname in de maag

• Pakt ook in dichte gewassen de diep verscholen rupsen aan

• Spaart natuurlijke vijanden

• Zacht voor het gewas en kan gemengd worden met de meest gangbare middelen