Witte kool| Syngenta Nederland

You are here

Witte kool

Knolbehandeling


FarMore Technology, meer bescherming meer gezonde planten
FarMore Technology is de eerste, op groentezaden afgestemde, combinatie van zaadbehandelingsproducten, technologieën en diensten die de productiewaarde maximaliseert door verhoging van de prestatie en kwaliteit. FarMore is het overkoepelende merk waaronder Syngenta zaadbehandelingsoplossingen ontwikkelt en verkoopt met inbegrip van: insecticiden, fungiciden, nematiciden en bijvoorbeeld plantverbeteraars.Deze combinatieaanpak zorgt voor een ongestoorde start van de groei van het gewas. En dat alles tegen een betaalbare prijs.
Lees hier meer over Farmore F200 voor koolgewassen.

Insectenbestrijding in koolgewassen met FarMore Technology
Voor diverse koolsoorten, zoals sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool is op basis van één insecticide, Cruiser 70 WS (70% thiamethoxam), een complete technologie ontwikkeld om de jonge planten, ongestoord door bladluizen,
te laten groeien. Deze combinatie van activiteiten wordt FarMore Technology genoemd.

Bestrijding van zaad- en grondgebonden ziekten in koolgewassen met FarMore Technology
Met de toelating van Maxim 480 FS is de bescherming van zaden tegen zaad en grondgebonden ziekten voor de komende tijd weer gewaarborgd. Onder de FarMore Technology paraplu is gezocht naar een complete bescherming van de koolzaden. In combinatie met Apron XL beschermt Maxim 480 FS de zaden tegen o.a. Phoma en Pythium. Hierdoor ontstaat een prima gezond groeiend gewas dat in staat is om optimaal te produceren. Beide producten worden door middel van filmcoating door het zaadbedrijf op het zaad gebracht
Binnen de FarMore Technologie zijn nu Maxim 480FS en Apron XL in koolgewassen toegelaten ter bestrijding van Phoma en Pythium spp. Een zeer veilige combinatie voor jonge kiemende zaadjes. Meer informatie over producten en services die onder de FarMore technology vindt u op: www.syngenta.nl/farmore.

Schimmelziekten


Alternaria uit zich in bruine vlekken die zowel op het blad als op de kool kunnen voorkomen. Bij een ernstige bladaantasting kan opbrengstverlies optreden. Aantasting op de kool kan leiden tot bewaarproblemen en extra schoningskosten. Voorkom daarom een aantasting door een preventieve bestrijding.

Echte meeldauw uit zich in witte vlekken op het blad. De schade die deze schimmel veroorzaakt is net grauw. De kool heeft dan een grauw uiterlijk, hetgeen een kwaliteitsverlies is. Echte meeldauw is prima te bestrijden met Amistar en Score. Net als bij alle andere ziekten deze middelen in een afwisselschema inzetten.

 Grauw is op zich geen ziekte, maar een uiterlijk kwaliteitsaspect. Grauw wordt onder andere veroorzaakt door echte en valse meeldauw.

Bij de koolvliegbestrijding is het belangrijk dat vooral de eerste generatie goed wordt bestreden, dit geeft later in het seizoen een lagere insectendruk. De eerste generatie zorgt vaak voor wegval kort na het planten, waardoor een opbrengstderving ontstaat.

Niet alleen de melige koolluis kan voor een aantasting zorgen, maar ook andere luizen zijn soms een plaag. De melige koolluis is vrij gemakkelijk te vinden in tegenstelling tot de groene luis, die vaak wat dieper in het gewas zit.

Net als Alternaria uit Mycosphaerella zich ook in bruine vlekken, die zowel op het blad als op de kool kunnen voorkomen. Bij een ernstige bladaantasting kan opbrengstverlies optreden. Aantasting op de kool kan leiden tot bewaarproblemen en extra schoningskosten. Voorkom daarom een aantasting door een preventieve bestrijding.

Onkruidbestrijding
Veel mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding zijn er niet. Het is dan ook belangrijk dat bij het planten schoon wordt begonnen.

Insecten en plagen
Rupsen zorgen weliswaar voor vraatschade maar over het algemeen valt de schade mee. Als luis en trips regelmatig worden bestreden met Karate Zeon, worden de rupsen automatisch mee bestreden.

Een flinke aantasting door trips zorgt voor veel kwaliteitsverlies. De mooie gladde kool raakt lelijk verruwd. Afpellen van de beschadigde bladeren is dan noodzakelijk om weer een goede kwaliteit te leveren.

Valse meeldauw uit zich door grauw schimmelpluis op de bladeren. Valse meeldauw geeft de kool een grauwer uiterlijk, waardoor een visueel mindere kwaliteit ontstaat.

Witte roest kan zeer schadelijk zijn. Een aantasting op de kool kan een aantal onderliggende bladeren ook aantasten. Dit veroorzaakt veel schoningskosten en gewichtsverlies.

Promotie


Knolvoetresistentie
Knolvoet vormt al jaren een steeds groter wordend probleem in de teelten van Brassica’s. De beste manier om Knolvoetaantasting te voorkomen is een geïntegreerde teeltaanpak op basis van resistente rassen. In de praktijk is in de afgelopen jaren gebleken dat deze knolvoetresistentie de grootste oogstzekerheid biedt wanneer een aantasting van knolvoet dreigt. Bovendien zijn deze rassen kwalitatief zeer sterk en geschikt voor de teelt voor zowel de verse markt als voor de verwerkende industrie. Resistentie tegen Knolvoet is effectief tegen de belangrijkste stammen, maar niet tegen alle stammen die kunnen voorkomen in sommige velden in Europa. Op dit moment is slechts weinig informatie beschikbaar over het soort stammen en waar deze voorkomen. Het onderscheiden en identificeren van de verschillende stammen is ook technisch moeilijk. Daarom wordt geadviseerd eerst kleinschalige testen uit te voeren alvorens te starten met op verkoop gerichte producties.Bestaande bestrijdingsmethoden Cultuurmaatregelen als goede drainage en toediening van kalk worden dikwijls geadviseerd, maar hebben doorgaans slechts een beperkt effect. Bemesting met stikstof in de vorm van calciumnitraat (kalksalpeter) of calciumcyanamide helpt, doordat deze de pH-waarde verhoogt. Chemische bestrijdingsmethoden zijn tijdrovend, niet erg effectief en zijn niet overal toegestaan. De beste manier om een knolvoetaantasting te voorkomen is het telen van resistente rassen. Ook in de teelt met Knolvoetresistente rassen is het zeer belangrijk om aandacht te blijven besteden aan cultuurmaatregelen die de goede structuur van de bodem bevorderen en de pH op een voldoende hoog peil houden. U herkent rassen met hoge resistentie tegen Knolvoet aan het TopRes®-logo.