Praktijkadvies tegen spint in Chrysant (geïntegreerde bestrijding)| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen spint in Chrysant (geïntegreerde bestrijding)

Spint (Tetranychus urticae) is waargenomen op meer dan 180 verschillende waardplanten waaronder chrysant.

Spint komt (overdag) vooral voor aan de onderzijde van de bladeren. De spintmijt doorboort met zijn scherpe monddelen de bladeren. Het leegzuigen van de plantencellen veroorzaakt gele plekken op de bladeren.

De mijten kunnen ook schade geven doordat de plant met spinrag wordt bedekt. De bladactiviteit en de productiviteit worden hierdoor verminderd.

Volwassen spintmijten kunnen op beschutte plaatsen overwinteren en kunnen bij lage temperaturen in diapause (winterrust) gaan.
Vrouwtjes die in diapause zijn, hebben een oranje-rode in plaats van hun gebruikelijke geel-groene kleur. Eieren worden in het algemeen afgezet aan de onderkant van het blad.

Geïntegreerde oplossing

Voorwaarden voor een succesvolle geïntegreerde plaagbestrijding

• Start schoon.
• Neem goed waar en laat je niet verrassen.
• Aanpak per vak. 
• Begin op tijd en kijk vooruit.

Er zijn voldoende chemische middelen beschikbaar, die prima te combineren zijn met natuurlijke vijanden. 

  Hoe in de praktijk?

Preventieve acties: 

• Start schoon, spuit in de eerste 2 weken van de teelt met Vertimec Gold. Hierdoor worden ook trips en mineervlieg bestreden. 
• Zodra het gaas van de grond is, zet u de roofmijt Amblyseius cucumeris, 1 kweekzakje/m2 (Bugline cu) uit. Voorwaarde: de spint- en tripsdruk moet laag zijn.
• Zorg ervoor dat deze roofmijt voor half april over alle teeltvakken verspreid is, voordat de trips- en spintdruk toeneemt. 

Curatieve acties:

• Zodra de trips of spintdruk toeneemt, is dit het signaal dat de roofmijt Amblyseius cucumeris ondersteuning nodig heeft. Strooi dan de spintroofmijt Phytoseiulus persimilis (Phytoline p) over het gewas uit.
• Het beste gewasstadium om Phytoseiulus p. uit te strooien, is zodra de bladeren de bodem voor 60% bedekken, in de 2e tot 4e week afhankelijk van het jaargetijde en cultivar. 
• Zet Phytoseiulus persimilis niet te vroeg uit, anders verliest u te veel roofmijten.
• Bent u te laat, dan ontwikkelt de spint zich en is de tijd tot de oogst te kort om de spint biologisch op te ruimen en is een chemische ingreep noodzakelijk. 
 

Correctie
Mocht de spintdruk toch toenemen, dan kunt u corrigeren door Vertimec over de kop te spuiten. Hierdoor heeft u ook een neveneffect op eventueel aanwezige trips en mineervliegen. Tijdens de groeifase kunt u ook gebruik maken van bifenazaat en hexythiazox.

Waarom Vertimec Gold?

• Breedwerkend ook voor trips en mineervlieg.
• Korte nawerking op natuurlijke vijanden.
• Lange nawerking op spint door translaminaire werking.