Praktijkadvies tegen wortelrot in chrysant| Syngenta Nederland

You are here

Praktijkadvies tegen wortelrot in chrysant

Pythium en Phytophthora zijn schimmels die behoren tot de klasse van de Oömyceten. Deze schimmels verspreiden zich door middel van zoösporen.
 

De zoösporen ofwel zwemsporen, kunnen zich actief met zweepharen over beperkte afstand in water voortbewegen. Zoösporen zijn zeer gevoelig voor verdroging en hun verspreiding is dan ook gekoppeld aan de beschikbaarheid van water. Vooral in een vochtige omgeving kan de verspreiding dan ook heel snel gaan. De schimmel kan zich verspreiden door middel van sporen, maar kan ook als schimmelpluis met het substraat worden verplaatst .

Dikwandige sporen worden onder ongunstige omstandigheden gevormd en juist die sporen kunnen zeer lang overleven.

Pythium kan zelfs groeien op organisch materiaal in de grond (dus van start de teelt met schone grond = stomen). Pythium is een typische zwakte parasiet. Planten onder stress zijn dus meer gevoelig voor infectie.

Pythium kan vele plantensoorten aantasten en is in het algemeen herkenbaar aan wollig wit schimmelpluis. Pythium kan de wortel alsook de stengel infecteren. Vaak wordt het jonge chrysantenplantje aangetast, zodra de wortels de besmette grond in willen groeien.

Pythium tast uiteindelijk de vaatbundels aan van de plant. De sapstroom stokt, waardoor de plant slap gaat hangen. Door gebrek aan voedingsstoffen treedt meestal geelverkleuring op van de bladeren.

Hoe in de praktijk?

Preventieve acties

•  Beperk inbreng van Pythium door schoon uitgangsmateriaal te gebruiken en bezoekers alleen met schone kleding in de kas toe te laten. 
•  Verwijder ook alle onkruiden tijdens de teeltwisseling. Pythium kan daarop mogelijk overleven.
•  Ruim Pythium op door tijdens een teeltwisseling de grond goed te stomen. 
•  Zorg zo voor een schone start. 

Curatieve acties

• U kunt de jonge aanplant beschermen tegen Pythium met Ridomil Gold. De Ridomil Gold moet wel pas aan het einde van de gietbeurt worden toegediend. Ridomil Gold is alleen effectief als de totale watergift van deze gietbeurt wordt geminimaliseerd en de grond niet al te nat en bij voorkeur luchtig is. De werkzame stof spoelt anders al uit, voordat de wortel van de plant de werkzame stof heeft kunnen opnemen. 

Resistentie management:

Om de kans op het optreden van verminderde gevoeligheid zo klein mogelijk te maken, raden wij eenzijdig gebruik van Ridomil Gold af. Gebruik schone grond, wissel af met producten met andere werkingsmechanismen en/of stoom de grond. Pas Ridomil Gold niet meer dan twee keer per jaar toe.

Waarom Ridomil Gold?
•  Bestrijdt Pythium zowel preventief als curatief
•  Goede effectiviteit, indien goed toegepast
•  Lange werkingsduur
• Is zacht voor het gewas