Groene/rode knopbladroller

Hedya nubiferana/spilonota ocellena

Groene/rode knopbladroller

Verspreiding

In Nederland en in België is de groene/rode knopbladroller een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De soort vliegt van mei tot augustus.

Waardplanten

Een verscheidenheid van bomen, waaronder meidoorn (Crataegus) en sleedoorn.

Levenscyclus

De groene/rode knopbladroller kan twee generaties per jaar hebben. De rups overwintert in een spinsel op de boom. Rupsen die overwinteren zijn actief van maart tot mei en kunnen ernstige schade veroorzaken. De knoppen worden uitgehold. Daarna vreten de rupsen van de bloemen en het jonge blad. Dit gebeurt vanuit een spinselkokertje dat gemaakt is met dode (bloem)blaadjes, uitwerpselen of ander materiaal. In mei vindt verpopping plaats en vanaf half juni tot half augustus vliegen de motten. De mot van de groene/rode knopbladroller is ongeveer 6 mm lang en heeft een grijsbruine

kleur met een witte band op de vleugels.

Na de verschijning van de motten vindt paring en eileg plaats. De eieren worden meestal alleen of in kleine groepjes op het blad gelegd. Na ongeveer 21 tot 28 dagen komen de eitjes uit. Eind juli spinnen de rupsen zich in tussen twee bladeren of een blad en een vrucht. De groene/rode knopbladroller voedt zich met blad of hapt in de vrucht. Vanaf oktober spinnen de rupsen zich in tussen spleten en kieren in de schors.

Schade

De groene/rode knopbladroller vreet aan de knoppen en de bloemen. Ze hollen deze uit waardoor er productieverlies ontstaat. Daarnaast ontstaat er schade doordat de rupsen van de najaarsgeneratie de bijna rijpe vruchten aantasten. De zogenaamde snoepvreterij. Hierdoor ontstaan er kleine wondjes in de vruchten die een invalspoort zijn voor schimmels

Bestrijding

Lokale behandelingen met insecticiden tijdens de ontwikkeling van overwinterde rupsen voor de bloei van de bomen. Het snoeien van oude en zieke takken. Toepassen van biologische preparaten. Monitoring en voorspelling van de groene/rodeknopbladroller zijn mogelijk met het gebruik van feromoonvallen.