Grote leeuwenklauw

Aphanes arvensis

grote leeuwenklauw

Kenmerken

Eenjarige of wintereenjarige plant. Houdt van kalkvrije, leemhoude gronden met waterbeheer. Stengels liggend. Onopvallende groenachtige bloempjes.

Kiemblad

Eirond met afgestompte bladvoet. Zeer klein.

Loofblad

Handvormig 3 tot 5-spletige grote ingesneden getande nevenbladeren.