Hans Buikema stelt zich voor| Syngenta Nederland

You are here

Hans Buikema stelt zich voor

Ik ben Hans Buikema – Crop Advisor Akkerbouw Noordoost Nederland en al sinds 1983 werkzaam bij Syngenta. Ik richt me  vooral op de advisering in de  akkerbouwgewassen zoals aardappelen, bieten en granen. Mijn werkgebied omvat de noordelijke drie provincies waar pootaardappelen, zetmeelaardappelen, granen en bieten de belangrijkste gewassen zijn. Door het gevoerde toelatingbeleid  in Nederland is de verwachting dat er de komende jaren nogal wat middelen zullen verdwijnen.

De uitdaging in mijn werk is om met het bestaande pakket aan middelen de teler het beste advies te geven om ziekten en plagen het hoofd te kunnen bieden.

In aardappelen heb ik me de laatste jaren vooral bezig gehouden met de advisering rondom de bestrijding van aaltjes. Door veranderende marktomstandigheden kreeg ons middel “Nemathorin” een belangrijke plaats in de bestrijding van aaltjes in aardappelen. Daardoor is er veel aanvullend onderzoek  uitgevoerd om onze advisering te ondersteunen, zodat we de teler een advies op maat kunnen geven.

Hoewel het steeds lastiger is om nieuwe producten toegelaten te krijgen zijn we er toch in geslaagd om in de teelt van wintertarwe een nieuw fungicide voor de T1 positie te kunnen introduceren, en werken we momenteel hard aan de introductie van een nieuw T2 middel, wat in 2018 op de markt zal komen. Met deze nieuwe producten kunnen we de teler helpen het rendement van de tarweteelt te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Hans Buikema

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.