Elasto G5 | Syngenta Nederland

You are here

Hulpstof Elasto G5

Voor een betere bedekking en opname past u Elasto G5 toe. Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof. Het product verbetert de bevochtiging van het blad en de opname van een aantal werkzame stoffen in planten. Hierdoor kan Elasto G5 de werkzaamheid van fungiciden, herbiciden (o.a. glyfosaat, nicosulfuron en rimsulfuron) en groeiregulatoren (o.a. daminozide en chloormequat) verbeteren. Door halvering van de benodigde dosering daminozide kan een flinke besparing zowel in kosten en middel worden gerealiseerd.

Expert Center Hulpstoffen

Hulpstof Elasto G5

Elasto G5 is geclassificeerd als niet-schadelijk en niet-irriterend en wordt op veel siergewassen toegepast zonder fytotoxische verschijnselen en zonder achterlating van een zichtbaar residu. Elasto G5 is een makkelijk met water te mengen vloeistof.

Voordelen gebruik Elasto G5

Bij toevoeging van Elasto G5 bij de groeiregulator daminozide kan men volstaan met halvering van de dosering daminozide. Dit heeft besparing van middel en besparing van kosten tot gevolg.

Assist
Atplus

Bezoek het expert center

Oplossingen voor de sierteelt

Gewassen

Expert Center

Hulpstoffen