Hyvido: variëteiten en teelttechniek in één| Syngenta Nederland

You are here

Hyvido: variëteiten en teelttechniek in één

HYVIDO: niet alleen variëteiten maar ook een aparte teelttechniek

Om het genetisch potentieel van hybride gerstsoorten zo goed mogelijk te benutten, is het nodig uw teelttechniek aan te passen.  

Zaaidatum
Van 15 september tot 10-15 oktober (zeer geschikt voor uitzaai in de eerste helft van oktober).

Zaaidichtheid

HYVIDO hybride gerst : voor een lagere zaaidichtheid

Hybride gerst kan in een aanzienlijk geringere dichtheid worden ingezaaid dan klassieke gerst, vanwege zijn intrinsieke genetische potentieel. Voor het succesvol inzaaien van hybride gerst geldt één vereiste : verklein de zaaidichtheid met 25% vergeleken met een klassieke gerstras. 
Om een succesvol in te zaaien, zijn een aantal factoren van belang. Denk hierbij aan bescherming van het zaaizaad tegen ziekten en plagen en het neerleggen van een kwalitatief goed zaaibed. Zaai bij voorkeur in als er geen hevige neerslag verwacht wordt, dit om verdichting van de bodem te voorkomen. Tot slot moet de zaaidiepte 1 tot 2 cm zijn om een goed contact te verkrijgen tussen zaaizaad en grond.

Gemiddeld 3,6 dosissen per hectare. 1 dosis = 500.00 korrels (180-230 korrels/m²). De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst, afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden. We adviseren een zaaidichtheid van 180 korrels/m².

Stikstofbehoefte

HYVIDO hybride gerst: drie stikstofgiften
Evenals bij klassieke gerstrassen worden drie stikstofgiften aanbevolen. 
Tijdens het seizoen moet circa 70% van de stikstof bij de eerste twee giften worden ingebracht. Gezien de kracht van hybride gerst, zijn betere beworteling en uitstoeling, is het niet zinvol de eerste stikstofgift te "forceren" : in de meeste gevallen kan worden volstaan met een matige bemesting. De tweede gift, waarmee een ingebracht totaal van 70% van de stikstof wordt bereikt en die plaatsvindt als de aar 1 cm is, is bedoeld om de vruchtbaarheid van de aar te maximaliseren. De resterende stikstof wordt ingebracht tijdens de laatste gift, in een dosis van 50 u N/ha voor een goede korrelvulling.

Dankzij de sterke wortelontwikkeling benutten de HYVIDO-variëteiten de bodem beter dan vergelijkbare, uit lijnen afkomstige variëteiten. Bij een gelijke zaaidatum en vroegtijdige rijpheid is het wortelsysteem namelijk het best ontwikkeld. HYVIDO-variëteiten profiteren dus optimaal van de stikstofvoorraden in de grond.

Groeiregulatie

De hybride kracht vertaalt zich in een sterke plant die stro van goede kwaliteit oplevert. 

HYVIDO hybride gerst: beperking van de lengtegroei tussen de knopen
Legering vergroot het risico van een lagere opbrengst en kan leiden tot complicaties met de oogst. Dit risico hangt samen met een aantal factoren (klimaat, variëteit, bemesting, dichtheid) en kan worden beperkt door de lengtegroei tussen de knopen te reduceren. Om dat te bewerkstelligen kan een groeiregulator worden toegepast, waarbij de opbrengst van het HYVIDO-stro behouden blijft. De toediening verloopt in twee stappen: in eerste instantie vindt een toediening plaats in het stadium van de eerste knoop (Moddus 0.5 l/ha) en in tweede instantie moet een product op basis van Ethephon worden toegediend. Toepassing kan plaatsvinden in het stadium van het laatste blad (om aarbreuk te voorkomen).