Katoenuil

Spodoptera littoralis

Katoenuil

Verspreiding

De katoenuil komt vooral voor in de beschermde teelt in de zuidelijke regio's, maar verspreidt zich steeds meer naar het Noorden

Waardplanten

De katoenuil is bijzonder polyfaag en is vaak een plaag in de teelt van groenten, fruit, bloemen en andere landbouwgewassen.

Levenscyclus

Ze overwintert als larve en kan tot 9 generaties per jaar hebben.

Schade

De eieren worden in massa's afgezet en bedekt door schubben en komen binnen enkele dagen uit.

Bestrijding

De pasgeboren of larven in de eerste stadia van ontwikkeling zijn het gevoeligst voor een gewasbehandeling door de grotere voedingsactiviteit.