Kleine fruitmot

Grapholita prunivora (=Grapholita lobarzewski)

Kleine fruitmot

Verspreiding

In Nederland en België komt deze mot nauwelijks voor.

Waardplanten

Appel, kers en pruim.

Levenscyclus

De kleine fruitmot overwintert als rups. Hij is schadelijk van begin juni tot einde augustus. De vlinder vliegt vanaf eind mei tot eind juni. Er is maar één generatie.

Schade

In het vruchtvlees bevinden zich larvengangen zonder uitwerpselen. De larven vreten de zaadknoppen niet aan. Kenmerkend zijn de goed gevormde, schone, spiraalvormige gang zonder uitwerpselen onder de schil (stervormige gangen) en de op nestjes lijkende beschadiging in de vruchten. De uitwerpselen komen via de boorgangen naar buiten. Pitten worden niet aangevreten.

Bestrijding

Deze schadelijke mot tast appels aan. Heel zelden wordt ook de kwets aangetast.