Lophodermium-dennenschotziekte

Lophodermium seditiosum

Lophodermium-dennenschotziekte

Kenmerken

De symptomen worden laat in het voorjaar zichtbaar en pas in het jaar nadat infectie heeft plaatsgevonden. De naalden krijgen eerst gele vlekken. dan bruin met gele rand. die geel en dan roodachtig bruin en uiteindelijk strokleurig worden. De naalden vallen vroeg in de zomer af. Op de dode naalden worden spoedig grijszwarte. ovale. opgebolde vlekken (vruchtlichamen) zichtbaar. Onder

vochtige omstandigheden gaan de vruchtlichamen openstaan. Deze ziekte veroorzaakt kreupelgroei en ernstige bruinverkleuring bij grove dennen van alle leeftijden en kan zaailingen van de Canadese rode pijnboom doden.

Levenscyclus

De schimmel infecteert gezonde naalden tijdens koele. vochtige weersomstandigheden. met name in de maanden augustus en september. De symptomen worden later in datzelfde jaar zichtbaar. of anders vroeg in het voorjaar. Door een gebrekkige luchtcirculatie wordt de ziekte versterkt.