Meeldauw Sphaerotheca

Sphaerotheca (pannosa 1918)

Meeldauw Sphaerotheca

Kenmerken

Deze ziekte veroorzaakt een wit, poederachtig laag op bladeren, scheuten en bloemen en kan vervormingen veroorzaken.

Levenscyclus

Meeldauw komt voor onder matig vochtige omstandigheden. maar vooral bij sterk wisselende temperaturen en luchtvochtigheid.