Meeldauw Sphaerotheca Meeldauw Sphaerotheca | Syngenta Nederland

You are here

Meeldauw Sphaerotheca

Meeldauw Sphaerotheca
Sphaerotheca (pannosa 1918)

Meeldauw Sphaerotheca

Kenmerken

Deze ziekte veroorzaakt een wit, poederachtig laag op bladeren, scheuten en bloemen en kan vervormingen veroorzaken.

Levenscyclus

Meeldauw komt voor onder matig vochtige omstandigheden. maar vooral bij sterk wisselende temperaturen en luchtvochtigheid.