HYVIDO gerstrassen zijn geschikt voor late zaai, dit heeft verschillende voordelen

Akkerbouwzaden
HYVIDO hybride gerst kun je nog tot eind oktober zaaien zonder significant opbrengstverlies

HYVIDO hybride gerstrassen bieden meer flexibiliteit qua zaaitijdstip. Zaai tot 20 oktober is mogelijk zonder significante opbrengstdaling. Dat geeft ook opties voor vruchtwisseling zoals hybride gerst na maïs of na vroeg gerooide suikerbieten. Bovendien beperkt een latere zaai het risico op vector- en virale besmetting. De verlaging van de fusariumdruk na maïs en de spreiding van werkpieken vóór het zaaien zijn ook mooi meegenomen.

HYVIDO wintergerst toont in alle omstandigheden de hoogste graanopbrengst. Het opbrengstvoordeel wordt bij latere zaai zelfs iets groter in vergelijking met gewone 6- of 2-rijige gerst. 

Grafiek: Opbrengstpotentieel bij verschillende zaaidata. Bron: LKW Niedersachsen.

Ondanks late zaai toch iets grotere opbrengst mogelijk t.o.v. andere gerstrassen