Maïsrassen 2024, waarop baseer je je keuze?

Akkerbouwzaden
Wat zijn  je overwegingen voor een maïsras voor 2024? Je zoekt een betrouwbaar ras, met goede resultaten, dat spreekt voor zich. Een ras dat goed past in je eigen unieke situatie. Waar moet je dan op letten en wat zijn de aandachtspunten voor komend seizoen?

Wat zijn  je overwegingen voor een maïsras voor 2024? Je zoekt een betrouwbaar ras, met goede resultaten, dat spreekt voor zich. Een ras dat goed past in je eigen unieke situatie. Waar moet je dan op letten en wat zijn de aandachtspunten voor komend seizoen? Waarop baseer je dan je keuze? En vooral: kunnen we wat leren van de voorbije jaren?

Terugblik afgelopen vijf jaar

De uitzonderlijke droogte en de hoge temperaturen in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2022 hadden in veel gevallen een sterk negatief effect op korrel- en snijmaïs-opbrengsten. (Lees het artikel met tips over maïs telen bij droogte). Daarnaast verliep in die jaren de afrijping ongezien snel, met drogestoftoenames tot 10% per week eind augustus. Zowel in de praktijk als in de proeven werd de maïs dan ook vaak te laat geoogst, met drogestofgehaltes die de 40% overschreden met uitschieters tot 50% DS en meer. In 2023 kenden we, zoals in 2021 weer gemiddeld goede opbrengsten met opvallend hoge drogestofpercentages. Oorzaak daarvan is met name de hoge kolf/plant verhouding: de drogestof van de kolf telt namelijk harder door in het totaal drogestof.

2023: goed maïsjaar, wel toename van schimmelziektes en natuurlijke vijanden

Tot midden oktober kon de oogst vlot verlopen. De warme septembermaand was ook positief voor een snelle afrijping. Ook zien we de laatste jaren (inclusief de goede jaren 2021 en 2023) veel toename van schimmelziektes als builenbrand en maïskopbrand. En schadegevallen van natuurlijke vijanden zoals vogels, ritnaalden, larven van bonen- en fritvlieg en andere soorten.

Beoordeling rassenproeven 

2023 was een optimaal groei-jaar voor de meeste proeflocaties van maïs. We kenden alleen een koude en natte start en een zeer droge junimaand. Droogte en dus stress in juni voor maïs is zeer bepalend voor het gewas verderop in het seizoen. Afgelopen jaar zorgde dat voor vroegrijpe maïs ondanks dat maïsplanten nog vaak donkergroen op het veld stonden. Dit beeld zagen we in de praktijk, maar ook  op proeflocaties. Het resulteerde in de proeven vaak in “doorgeschoten” zetmeelgehaltes wat niet het goede beeld weergeeft voor de praktijk. 

“Ons advies is daarom, nog meer dan anders: wens je betrouwbare informatie te weten te komen over rassen, kijk dan alleen naar de rassen op de Rassenlijst met de Meerjarige Resultaten”

Klik hier voor de Aanbevelende Rassenlijsten Maïs 2024 (meerjarig)

Welk ras moet je nou kiezen voor 2024? 

In de afgelopen 6 jaar kenden we 4 droge/warme zomers en 2 “normale” jaren. Een trend die lijkt door te zetten. Het lijkt dus verstandig om vooral maïshybriden te kiezen die het net iets beter doen in die droge jaren.

Vakmanschap, voorbereiding en robuuste rassen zijn key

Daarnaast kunnen we minder drijfmest verdelen, hebben we steeds minder middelen op de plank om problemen op te lossen gecombineerd met meer ziektedruk en natuurlijke vijanden. Dit vraagt steeds meer vakmanschap in de voorbereiding van – en tijdens de maïsteelt. En de keuze voor “robuuste maïsrassen”. 

Syngenta biedt maïsrassen binnen het POWERCELL™ – concept die aan meerdere voorwaarden moeten voldoen. Al deze rassen zijn stabiel en robuust en scoren zowel in droge/hete als natte teeltjaren perfect.
Binnen ons pakket is er een grote keuze uit toprassen met extra (kwaliteits)-opbrengst. Opbrengst zal sterker moeten meewegen gezien de komst van o.a. verplichte rustgewassen en bufferstroken.